Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • ”Hygieniska” och ”ohygieniska” bin
 • Altruistiskt beteende
 • Släktskapsselektion
 • Nyckelretning (stimulus)
 • Instinktshandling
 • Fixt rörelsemönster
 • Taxi
 • Supernormalt stimulus
 • Retningssummation
 • Överslagshandling
 • Prägling
 • Sexuell prägling
 • Betingad reflex
 • Behaviorism
 • Pavlovs hundar
 • Avvänjning
 • Försök- och fel-metoden (trial and error)
 • (Insiktsfullt agerande)
 • Visuell signal
 • Intentionsrörelse
 • Ritual
 • Akustisk signal
 • Dialekt
 • Kemisk signal
 • Feromon
 • Taktil signal
 • Kryptisk färgteckning
 • Aposematisk färgteckning
 • Mimikry
 • Müllersk mimikry
 • Batesisk mimikry
 • Bytesmimikry (aggressiv mimikry)
 • Fitness
 • Evolutionärt stabil strategi (ESS)
 • Solitärt liv
 • Flockliv
 • Födotillgång
 • Hotbild
 • Predator
 • Hackordning
 • Promiskuitet
 • Spermieselektion
 • Sexuell selektion
 • Teorin om de sexiga sönerna
 • Polygami
 • Sneaky fucker
 • Monogami

Du ska också kunna:

 • Förklara en organisms beteende utifrån en evolutionär synvinkel.