Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Att evolutionen har pågått under hela den tid som liv funnits på jorden är uppenbart för de flesta. Men pågår det fortfarande någon evolution idag? Ni ska nu få analysera några artiklar som belyser just den frågeställningen.

Målet med den här övningen är att du ska få en djupare förståelse för de olika mekanismer som driver evolutionen. Det ska du få genom att noggrant läsa en artikel, och sedan presentera den för dina kamrater. De har i sin tur läst andra artiklar, och presenterar dem för dig.

Därefter ska ni (gruppvis) besvara två frågor till varje artikel. De här frågorna får ni ut när alla har presenterat sina artiklar. (Frågorna finns på den här länken, men kräver lärarinloggning.)

Vägglus (Cimex lectularius), ett av djuren vars evolution diskuteras i artiklarna. Vägglus (Cimex lectularius), ett av djuren vars evolution diskuteras i artiklarna.

Gör såhär

Lektionstillfälle 1

 1. Gruppindelning enligt särskilt dokument
 2. Artiklar att läsa
  1. Bed bugs bite back thanks to evolution
  2. Climate change causes loss of genetic diversity
  3. Influenza, an ever-evolving target for vaccine development
  4. Toxic river means rapid evolution for one fish species
 3. Läs igenom din artikel tyst för dig själv, rakt igenom, utan att ta hänsyn till förståelse (vare sig av engelska glosor eller innehållet).
 4. Läs igen och slå upp alla engelska ord vars betydelse du är osäker på. Repetera biologiska begrepp med hjälp av länkarna i artikeltexten.
 5. Diskutera artikeln gruppvis. Kontrollera att dina kompisar har förstått det här:
  • Hur visar artikeln att det sker evolution idag?
  • Förklara artikelns innehåll för varandra med hjälp av de evolutionära begrepp vi har gått igenom, t.ex. selektionstryck, samevolution, konvergent och divergent evolution, riktat urval, stabiliserande urval med mera.
 6. Förbered med stödord och 1-2 bilder från artikeln att kunna presentera innehållet i artikeln för andra kompisar i tvärgrupperna.

Lektionstillfälle 2

 1. Gruppindelning i tvärgrupper enligt särskilt dokument.
 2. Presentera "din" artikel för de övriga i tvärgruppen.
 3. Diskutera gruppvis analysfrågorna till varje artikel på den här länken (kräver lärarinloggning).

Redovisning

Analysfrågorna diskuteras i helklass.

Tillkännagivande

Idén till den här övningen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen fått ifrån Pontus Berglund, Katedralskolan i Lund. Jag har dock bearbetat den och skrivit om den för att passa min egen undervisning.