Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Evolutionens drivkrafter: Kampen för tillvaron

Det föds betydligt fler ungar än vad som överlever till vuxen ålder.

Det blir en kamp – på liv och död – om vem som ska överleva.

Den som är bäst anpassad till rådande miljö, har störst chans att överleva – och få ungar.

Bara ett fåtal av koltrastungarna kommer att överleva till vuxen ålder.Bara ett fåtal av koltrastungarna kommer att överleva till vuxen ålder.

Evolutionens drivkrafter: Variation

Inom en population finns det alltid en viss variation.

  • Alla individerna ser inte likadana ut!

Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant. Björkmätare (Biston betularia) i spräcklig och svart variant.

Fitness

Variationen + kampen för tillvaron leder till olika fitness

  • Fitness = en individs relativa reproduktiva framgång, d.v.s. hur många överlevande ungar en viss individ får, jämfört med andra individer av samma art.

Evolutionens drivkrafter: Ärftlighet

Egenskaper hos en individ ärvs av ungarna

Exempel:

  • Längd/form på näbben
  • Hudfärg
  • Längd på halsen
  • Etc.

Giraff. Giraff.

Evolutionens drivkrafter: Tid

Vi vet att universum skapades för 13,8 miljarder år sedan. Vi vet att jorden skapades för 4,55 miljarder år sedan.

Evolution tar tid, men tid finns – i massor!

Tiden flyger (Time flies, tempus fugit). Tiden flyger (Time flies, tempus fugit).

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.