Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Livets molekyler kan i huvudsak delas in i fyra grupper: Kolhydrater, proteiner, lipider och nukleinsyror. I den här demonstrationen utnyttjas det faktum att lipider inte är lösliga i vatten för att separera dem från ämnen som är lösliga i vatten.

Material

 • Blad från exempelvis blodbok, lönn eller körsbär (som innehåller många röda färgämnen)
 • Mortel
 • Pistill
 • Aceton
 • Avjonat vatten
 • Bensin
 • Saltsyra, 2,5M
 • Provrör med kork, 3 cmØ
 • Provrörsställ

Löv från en blodbok, Fagus sylvatica purpurea. Löv från en blodbok, Fagus sylvatica purpurea.

Gör såhär

 1. Lägg bladet/-n i morteln.
 2. Tillsätt 10-20 ml aceton.
 3. Mosa bladet tills färgämnen tydligt tränger ut i lösningen.
 4. Häll alltsammans i provröret.
 5. Tillsätt vatten och bensin 1:1.
 6. Tillsätt några ml 2,5 M saltsyra.
 7. Skaka blandningen.
 8. Sätt provröret i provrörsstället och låt blandningen skikta sig.

Frågor att besvara

 1. Hur ser det ut i de olika skikten?
 2. Vad beror det på?

Riskanalys

Aceton- och bensinångor är hälsovådliga, varför försöket bör utföras i dragskåp eller under punktutsug. Saltsyra är frätande, varför labbrock och skyddsglasögon måste bäras. Rester efter experimentet hälls i kärl för organiska lösningsmedel.

Tillkännagivande

Den här demostrationen har jag inte kommit på själv utan läst om i Björndahl m.fl., Biologi 1: Lärarhandledning (Liber). Jag har dock arbetat om den och anpassat den till mina egna behov.