Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Generna styr beteendet

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på hur beteenden styrs direkt av generna.
     
 1. Jag kan, med hjälp av teorin om den själviska genen, förklara hur altruistiska beteenden och släktskapsselektion kan uppkomma.
     

Nyckelretningar (stimuli)

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på några stimuli.
     
 1. Jag kan förklara hur en instinktshandling hänger samman med ett stimulus.
     
 1. Jag kan förklara vad skillnaden mellan ett fixt rörelsemönster och en taxi är.
     
 1. Jag kan redogöra för likheter och skillnader mellan supernormala stimuli och retningssummation.
     
 1. Jag kan redogöra för motivationens betydelse för instinktshandlingar.
     
 1. Jag vet hur överslagshandlingar uppkommer.
     

Inlärning

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara den evolutionära fördelen med prägling.
     
 1. Jag kan redogöra för hur betingade reflexer uppstår.
     
 1. Jag kan förklara den evolutionära fördelen med betingade reflexer.
     
 1. Jag kan redogöra för avvänjningens betydelse för hundens domesticering.
     
 1. Jag kan redogöra för ”försök- och fel-metoden” (trial and error).
     
 1. Jag vet vad latent inlärning innebär.
     
 1. Jag kan förklara den evolutionära fördelen med inlärning via imitation.
     

Kommunikation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på olika typer av signaler.
     
 1. Jag kan redogöra för olika fördelar med olika typer av signaler.
     
 1. Jag kan ge exempel på hur olika ritualer kan uppstå.
     
 1. Jag kan förklara den evolutionära fördelen med ritualisering.
     

Färgteckning

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för olika typer av färgteckning.
     
 1. Jag kan förklara den evolutionära fördelen med följande typer av färgteckning:
     
 1. kryptisk färgteckning.
     
 1. aposematisk färgteckning.
     
 1. Jag vet vad mimikry är.
     
 1. Jag kan förklara den evolutionära fördelen med följande typer av mimikry:
     
 1. müllersk mimikry
     
 1. batesisk mimikry
     
 1. bytesmimikry (aggressiv mimikry)
     
 1. sexig färgteckning
     

Växternas beteende

Frågeställning 😟 😐 😊
     

ESS och social organisation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara vad en evolutionärt stabil strategi (ESS) är.
     
 1. Jag kan med hjälp av exempel förklara varför en ESS är stabil.
     
 1. Jag kan redogöra för vilka evolutionära fördelar som finns med flockliv respektive solitärt liv.
     
 1. Jag kan redogöra för evolutionära fördelar med en etablerad hackordning.
     

Sexuella system

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför det kan vara lika evolutionärt fördelaktigt för honor som för hanar att vara promiskuösa.
     
 1. Jag kan redogöra för skillnaden mellan polygami och monogami.
     
 1. Jag kan förklara hur teorin om de sexiga sönerna leder till sexuell selektion.
     
 1. Jag kan förklara hur sexuell selektion kan leda till extremt utseende hos hanar.
     
 1. Jag kan förklara vad en ”sneaky fucker” är.
     
 1. Jag kan förklara varför monogami är mycket ovanligt i djurvärlden.