Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Samevolution

Samevolution är när två arter anpassas till varandra genom evolution

Konkurrens

Storspiggars längd på gälräfständer

En art: Jämnt spridd 0,8..1,2 mm

Två arter: En art (bottenlevande) 0,6..0,9 mm; en annan 1,25..1,5 mm (frisimmande)

Storspigg. Storspigg.

Mutualism

Med hjälp av sin långa snabel (proboscis) kommer fjärilen åt blommans nektar. Med hjälp av sin långa snabel (proboscis) kommer fjärilen åt blommans nektar.

Exempel: Förhållandet fjärilar - blommor

  1. Blomman "vill" att fjärilen ska sticka ner huvudet så långt som möjligt, så att den får så mycket pollen på sig som möjligt
    • Därför förvarar växten sin nektar långt ner i blomman
  2. Fjärilen "vill" komma åt nektarn så enkelt som möjligt
    • Därför har fjärilen utvecklat en lång snabel, som lätt når ner till nektarn

Det råder faktiskt en slags konkurrens mellan fjärilen och blomman.

Predation

Förhållandet jägare - jagad

Ex. antilop - gepard

  • Det sker en "kapprustning" mellan predator och byte

a) En predator (t.ex. en gepard) utövar ett selektionstryck på en bytespopulation (t.ex. gasell). b) På grund av selektionstrycket evolverar bytespopulationen. c) Bytespopulationen utövar då ett selektionstryck på predatorpopulationen, som d) också evolverar. På så vis uppstår en kapprustning mellan predator och byte. a) En predator (t.ex. en gepard) utövar ett selektionstryck på en bytespopulation (t.ex. gasell). b) På grund av selektionstrycket evolverar bytespopulationen. c) Bytespopulationen utövar då ett selektionstryck på predatorpopulationen, som d) också evolverar. På så vis uppstår en kapprustning mellan predator och byte.

Den flyende kaninen visar upp sin vita akterspegel. Den flyende kaninen visar upp sin vita akterspegel.

Kaninens akterspegel

  • Det kan vara så att den vita akterspegeln signalerar till räven att "jag har sett dig, det är ingen idé att du du jagar mig".
  • Akterspegeln har utvecklats i samevolution med predatorn

Springbockens "struttande" har troligen samma funktion

  • Struttandet kan signalera till predatorer att "jag har sett dig, och jag är stark, så det är ingen idé att du jagar mig".

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.