Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I ett släktträd (kladogram) delar man typiskt in arter efter liknande egenskaper. Släktträdet är ett slags binärt träd där varje grupp (nod) innehåller populationer som delar på vissa egenskaper. I den här övningen ska du dela in hela klassen/undervisningsgruppen och sortera in i ett släktträd (som du definierar själv).

Tid för detta

Cirka 60 minuter

Gör såhär

I er biologigrupp är ni till exempel 19 elever. Det betyder att du ska göra ett släktträd med sex nivåer. I roten är nivån "Elever" (se Bild 1). Från roten går två så kallade noder ut. I varje nod delar alla individer någon egenskap. Så fortsätter man att förgrena släktträdet med noder tills man allra sist når man ut till "bladen". Bladen får bara får innehålla en enda individ. Alla individer i klassen/gruppen ska vara representerade.

Bild 1. Hur ett "släktträd" över klassens/undervisningsgruppens individer skulle kunna se ut inledningsvis.Bild 1. Hur ett "släktträd" över klassens/undervisningsgruppens individer skulle kunna se ut inledningsvis.

Skriv ett "släktträd" på A3-papper och lämna in vid övningens slut. Med hjälp av släktträden ska sedan läraren kunna leta sig fram till vilken elev som helst genom att ställa ett antal "ja eller nej"-frågor.

Frågor att diskutera

  1. Varför ser inte alla släktträd likadana ut?
  2. Är det något av de tillverkade släktträden som är bättre än de andra? Vad beror det på?