Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är en evolutionärt stabil strategi (ESS)?

En strategi hos en viss population i en viss miljö, som inte kan invaderas av någon alternativ strategi.

 • "Strategi" = "överlevnadsstrategi", sätt att leva på som maximerar individens fitness.
 • "inte kan invaderas av någon alternativ" = den existerande strategin är stabil, och andra (alternativa) strategier ger lägre fitness för individen.

Exempel på en ESS

Kullstorlek hos tornseglare.

 • Stor kull fler individer som kan föra generna vidare.
 • Stor kull arbetssamt, liten sannolikhet att alla ungarna överlever.

Det genomsnittliga antalet flygfärdiga ungar per kull hos tornseglaren.Det genomsnittliga antalet flygfärdiga ungar per kull hos tornseglaren.

Social organisation

Leva ensam vs. leva i familj vs. leva i flock

 • Vilka för- och nackdelar finns?
 • Vilken strategi ska man välja?

Växtätare

Födotillgång & hotbild från predatorer avgör.

 • God tillgång på föda:
  • OK att leva i flock, dela med andra.
  • Skydd av flocken: Större chans att någon annan blir uppäten.
  • Främst växtätare, t.ex. gnuer på savannen.
 • Sämre tillgång på föda:
  • Ej OK att dela tillgångarna med andra.
  • Skydd av miljön: Förhållandevis lätt att komma undan, gömma sig.
  • Främst skogslevande insektsätare.

Flockarna av gnuer på den afrikanska savannen kan innehålla upp till 1,5 miljoner individer.Flockarna av gnuer på den afrikanska savannen kan innehålla upp till 1,5 miljoner individer.

Rovdjur: Ensam eller i flock?

Födotillgången bestämmer!

 • God födotillgång
  • OK att leva i flock, dela med andra
  • Större byten kan tas
 • Sämre födotillgång
  • Ej OK att dela med andra
  • Endast mindre byten kan tas

Lejon i flock kan lägga ner större bytesdjur, som här, en buffel.Lejon i flock kan lägga ner större bytesdjur, som här, en buffel.

Hackordning

Etablerad hierarki, där individer längre ner i hierarkin tvingas avstå resurser till individer högre upp i hierarkin.

 • För artens/gruppens bästa? Nej!
 • Tillgången på föda begränsad.
 • Etablerad hackordning leder till
  • minimalt med energi måste läggas på strider
  • högre fitness även för individ längre ner på hackordningen