Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Introduktion till Biologi 1

Vad är biologi.001Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Me, myself and I

Magnus Ehinger + familj

 1. ehinger.nu/undervisning
 2. 0708-NNNNNN

Tider

Mobiltelefoner

Naturbehov

Raster 

Böcker

Långsiktiga strävansmål

Vårt mål med undervisningen i biologi:

 • Ni ska förstå vad biologi är
  • Vilka underdelningar av biologi finns det? Vad kan man använda dem till?
 • Vilka är de begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder som biologer använder?
 • Hur arbetar biologer för att söka lösningar på problem och frågeställningar?
 • Vilken betydelse har biologi för oss enskilda individer, för samhällsutvecklingen och livet i stort?

Vad är biologi?

 

Läran om livet!

 • bio = liv
 • logos = lära, skrift

Definiera liv!

Var går gränsen mellan det levande och det icke-levande?

Är den levande: Metan. ?

Är den levande: Etanol. ?

Är den levande: Adenin. ?

Är den levande: Adenosinmonofosfat (AMP). Adenosinmonofosfat (AMP). ?

Polyadenin. Vi kopplar ihop ett gäng adenosinmonofosfat, och får molekylen till höger (polyadenin).

 • I själva verket är detta en kort RNA-sträng, med bara adenin.
 • Frågan är, är den levande? (Nej, hur skulle den kunna vara det?)
 • Ändå finns det infektiösa partiklar, s.k. viroider, som endast består av en RNA-sträng – ingenting annat!

Vi kopplar ihop några fler kvävebaser (adenin, tymin, cytosin och guanin) i två parallella strängar.

En kort snutt DNA.

 • I själva verket får vi en snutt DNA.
 • Frågan är, är den levande?
 • Ändå består de enklaste virusen av endast en DNA-sträng + ett enkelt hölje av protein.

Vi lägger till ett hölje av fosfolipider, och en mängd proteiner – enzymer – som kan bryta ner vissa kemikalier och bygga upp andra efter behov.

Är den levande: Bakterier? (Ja!)

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

Vi har nu definierat den minsta levande enhet: Cellen

 1. Kan föröka sig
 2. Har metabolism (ämnesomsättning, d.v.s. kan bryta ned molekyler och bygga nya efter behov)
 3. Är avgränsad från resten av omvärlden

Men först

Dags för lite böcker!

 • Skriv namn med kulspets.

Vad ingår i kursen Biologi 1?

Ekologi

 • Försöker svara på frågor om organismernas antal och utbredning
 • Handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Cellens byggnad

 • Vad består en cell av?
 • Vad är de som en cell behöver för att leva/betraktas som levande?

Cellgenetik

 • DNA:ts struktur och funktion
 • Kromosomer, gener
 • Proteiners struktur och funktion
 • Cellernas förökning
 • Virus

Individens genetik

 • Klassisk genetik: Nedärvning av egenskaper
 • Arv & miljö
 • Ärftliga sjukdomar

Evolution

 • Om arternas uppkomst
 • Genen som grundval för evolutionen
 • Människans utveckling
 • Ekologi och evolution

Etologi och beteendeekologi

 • Djurs beteenden
 • Naturligt urval
 • Klassisk etologi, fysiologiska orsaker till olika beteenden
 • Beteendeekologi

Systematik

 • Släktskap mellan olika organismer och grupper av organismer

Cellen

Några riktiga celler!

Cellskrap från elev

Färga kort med metylenblått

Titta i mikroskop!

Vad ser man?

Epitelceller färgade med metylenblått. Epitelceller färgade med metylenblått.

 1. Cellkärna
 2. Cellmembran (antydan)

Vad finns mer i cellen?

Den eukaryota cellen (att rita upp på tavlan) innehåller organeller

En generell eukaryot cell. En generell eukaryot cell.

 1. Cellkärna
  • innehåller cellens DNA
 2. Mitokondrie
  • cellens "kraftverk"
 3. Flagell
  • rörelseorgan, piskar fram cellen
  • ex. spermier
 4. Ribosomer
  • tillverkar proteiner (sköter proteinsyntesen)
 5. Cytoplasma (cellvätska)
 6. Endoplasmatiskt nätverk (ER)
  • här sitter de flesta ribosomerna!
 7. Cellmembran
 8. Kärnmembran

Växtceller är eukaryota

En schematisk växtcell. En schematisk växtcell.

Innehåller, förutom det ovan nämnda, också

 1. Vakuol
  • Vattenfylld blåsa, spänner ut växtcellen
 2. Kloroplast
  • sköter fotosyntesen
  • Fotosyntes: koldioxid + vatten → socker + syre
 3. Cellvägg av cellulosa

Bakteriecellen (att rita upp på tavlan) innehåller inga organeller

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

Ingen cellkärna

 • DNA fritt i cellen

Inget ER

 • alla ribosomer finns fritt i cellen

Flageller

 • propeller (ej piska)

Kan ha cellvägg, men den är inte av cellulosa

Också intressant: