Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Vad är biologi.001Om mig: Magnus Ehinger

Vem är jag?

Lektor i kemi och biologi.

Tidigare forskning på vissa specifika molekylers funktion i immunsystemet.

Undervisar i år Biologi 1, Kemi 2, Experimentell fysik & kemi och Gymnasiearbete. Och så Kemi 1 också, förstås!

Jag fyller 52 år i höst, har tre barn Fredrika (23 år), Lovisa (20 år) och Hjalmar (18 år). En hund, Newton, och två katter, Pasteur och Curie. Och en fru, Anna, har jag också. 😉

Du når mig här:

Mejladress: magnus@ehinger.nu

Hemsida: https://ehinger.nu/undervisning

Facebook: facebook.com/meundervisning

Upprop

Tider – jag börjar lektionen med upprop!

Betyder inte att man kan komma senare om man heter ”Öhman”... 😉

Närvaro - Vill man ha betyg, måste man

 1. göra och lämna in alla inlämningsuppgifter
 2. närvara på alla laborationer
 3. närvara på lektionerna

Mobiltelefoner – ska vara ljudlösa, i mobilhotellet.

 • Tips: Sätt på flygplansläge, sparar batteri.

Naturbehov – utnyttja pauserna mellan lektionerna (och ibland i lektionen)

Äta och dricka på lektioner och laborationer är förbjudet av säkerhetsskäl.

Av samma anledning: Inga ytterkläder på i salen.

Vklass och Google Classroom

Meddelanden skickas via Vklass.

 • Schemat i Vklass: Alltid (i princip) läxa i biologi.
 • Lägg märke till läxan till nästa gång!

Uppgifter (planeringar, laborationer, med mera) läggs ut i Google Classroom. Varför? För att Google Classroom är så mycket smidigare!

 • Kursen i Google Classroom: Allting annat (utom prov) – Kursplanering, labbinstruktioner med mera.

Gå med i din biologi 1-kurs i Classroom:

Vi kollar på den första planeringen i Classroom. Lägg märke till:

 • Kursschemat
 • Var videogenomgångarna finns
 • Var man kan läsa i läromedlet
 • Länken till snabbkollen
 • Länken till övningsuppgifterna

Mitt flippade klassrum

Vad betyder det att flippa på undervisningen?

Vi flyttar instruktionen från skolan till hemmet!

Du förbereder dig hemma, oftast genom att titta på en videogenomgång

 • Ta anteckningar
 • Besvara en "snabbkoll"

Snabbkollen hjälper mig att se

 • att du förbereder dig ordentligt
 • vad du/ni tyckte var svårt med videogenomgången 

Varför flippa?

Allt hänger på när och var som själva lärandet sker.

 • Under föreläsning? Nej.
 • När man jobbar med materialet? Ja!

Var är läraren när inlärningen sker?

 • "Föreläsningsundervisning": Hemma hos sig.
 • Flippad undervisning: Med eleven, i skolan

Vad förväntas du göra hemma?

Förbereda dig enligt lärarens instruktioner.

Kolla schemat på Vklass: Jag fyller i hur ni ska förbereda er till varje gång.

 • Undersökning: Har du tillgång till internet hemma?
 • Till nästa gång: Förbered dig genom att kolla på videogenomgången "Vad är biologi?" eller läsa angivna sidor i läromedlet. Glöm inte snabbkollen!

Vad förväntas du göra i skolan?

"Läxan" görs i skolan: Övningsuppgifter, labbrapporter, grupparbeten. 

 • Då finns läraren med som stöd och hjälp!

Du ska alltid ha med dig:

 • Lärobok
 • Dator
 • Anteckningsblock
 • Penna & suddgummi

Hur är din tillgång till internet hemma?

Undersökning i Google Classroom.

Långsiktiga strävansmål

Vårt mål med undervisningen i biologi:

 • Ni ska förstå vad biologi är
  • Vilka underdelningar av biologi finns det? Vad kan man använda dem till?
 • Vilka är de begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder som biologer använder?
 • Hur arbetar biologer för att söka lösningar på problem och frågeställningar?
 • Vilken betydelse har biologi för oss enskilda individer, för samhällsutvecklingen och livet i stort?

Vad är biologi?

Läran om livet!

 • bio = liv
 • logos = lära, skrift

Definiera liv!

Var går gränsen mellan det levande och det icke-levande?

Är den levande: Metan. ?

Är den levande: Etanol. ?

Är den levande: Adenin. ?

Är den levande: Adenosinmonofosfat (AMP). Adenosinmonofosfat (AMP). ?

Polyadenin. Polyadenin.

Vi kopplar ihop ett gäng adenosinmonofosfat, och får molekylen till höger (polyadenin).

 • I själva verket är detta en kort RNA-sträng, med bara adenin.
 • Frågan är, är den levande? (Nej, hur skulle den kunna vara det?)
 • Ändå finns det infektiösa partiklar, s.k. viroider, som endast består av en RNA-sträng – ingenting annat!

Vi kopplar ihop några fler kvävebaser (adenin, tymin, cytosin och guanin) i två parallella strängar.

 

En kort snutt DNA.

 • I själva verket får vi en snutt DNA.
 • Frågan är, är den levande?
 • Ändå består de enklaste virusen av endast en DNA-sträng + ett enkelt hölje av protein.

Vi lägger till ett hölje av fosfolipider, och en mängd proteiner – enzymer – som kan bryta ner vissa kemikalier och bygga upp andra efter behov.

Är den levande: Bakterier? (Ja!)

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

Vi har nu definierat den minsta levande enhet: Cellen

 1. Kan föröka sig
 2. Har metabolism (ämnesomsättning, d.v.s. kan bryta ned molekyler och bygga nya efter behov)
 3. Är avgränsad från resten av omvärlden

Men först

Dags för lite böcker!

 • Skriv namn med kulspets.

Vad ingår i kursen Biologi 1?

Ekologi

 • Försöker svara på frågor om organismernas antal och utbredning
 • Handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Cellens byggnad

 • Vad består en cell av?
 • Vad är de som en cell behöver för att leva/betraktas som levande?

Cellgenetik

 • DNA:ts struktur och funktion
 • Kromosomer, gener
 • Proteiners struktur och funktion
 • Cellernas förökning
 • Virus

Individens genetik

 • Klassisk genetik: Nedärvning av egenskaper
 • Arv & miljö
 • Ärftliga sjukdomar

Evolution

 • Om arternas uppkomst
 • Genen som grundval för evolutionen
 • Människans utveckling
 • Ekologi och evolution

Etologi och beteendeekologi

 • Djurs beteenden
 • Naturligt urval
 • Klassisk etologi, fysiologiska orsaker till olika beteenden
 • Beteendeekologi

Systematik

 • Släktskap mellan olika organismer och grupper av organismer

Cellen

Några riktiga celler!

Cellskrap från elev

Färga kort med metylenblått

Titta i mikroskop!

Vad ser man?

Epitelceller färgade med metylenblått. Epitelceller färgade med metylenblått.

 1. Cellkärna
 2. Cellmembran (antydan)

Vad finns mer i cellen?

Den eukaryota cellen (att rita upp på tavlan) innehåller organeller

En generell eukaryot cell. En generell eukaryot cell.

 1. Cellkärna
  • innehåller cellens DNA
 2. Mitokondrie
  • cellens "kraftverk"
 3. Flagell
  • rörelseorgan, piskar fram cellen
  • ex. spermier
 4. Ribosomer
  • tillverkar proteiner (sköter proteinsyntesen)
 5. Cytoplasma (cellvätska)
 6. Endoplasmatiskt nätverk (ER)
  • här sitter de flesta ribosomerna!
 7. Cellmembran
 8. Kärnmembran

Växtceller är eukaryota

En schematisk växtcell. En schematisk växtcell.

Innehåller, förutom det ovan nämnda, också

 1. Vakuol
  • Vattenfylld blåsa, spänner ut växtcellen
 2. Kloroplast
  • sköter fotosyntesen
  • Fotosyntes: koldioxid + vatten → socker + syre
 3. Cellvägg av cellulosa

Bakteriecellen (att rita upp på tavlan) innehåller inga organeller

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

Ingen cellkärna

 • DNA fritt i cellen

Inget ER

 • alla ribosomer finns fritt i cellen.

Flageller

 • propeller (ej piska)

Kan ha cellvägg, men den är inte av cellulosa.

Demonstration: "Dunken"

Hur funkar vetenskap?