Videogenomgång (flippat klassrum)

Populationer varierar i storlek

”I år är det ett riktigt kantarellår!” eller ”skörden slog fel i år” eller ”mycket nyckelpigor i år!”

Vad beror sådant på?

 1. Väder, vind m.m. (abiotiska faktorer)
 2. Biotiska faktorer

Vilka faktorer som påverkar en populations storlek.Vilka faktorer som påverkar en populations storlek. Storleken på en population beror på:

 1. Inflyttning & utflyttning
 2. Födelse och död

Nativitet och mortalitet

Nativitet = födslar

 

Mortalitet = dödsfall

 • Dessa båda anges som t.ex. antal födda/döda per tusen individer och år.

Näringstillgången är det som bestämmer hur stor nativiteten och mortaliteten blir

Migration

Migration = flyttning

 • Emigration = utflyttning
 • Immigration = inflyttning

Migration beror huvudsakligen på konkurrens!

Tätare populationer ⇒ mer stress

 • Gäller även människan, eller hur!

Vad ska man göra om populationen är för tät?

 • Vad innebär ”för tät”?
  • Områdets toleransgräns (förmåga att försörja individer) överskridits!

Man flyttar!

Exempel från människan

 1. Folkvandringstiden Första tusendet e.Kr.
 2. Emigrationen till USA under 1800-talet

Exempel från djurvärlden

Fåglar

 • Flyttfåglar är faktiskt en bestående form av migration

Tranor flyttar varje år mellan Spanien/Tunisien och Sverige (men finns på andra ställen i världen också).Tranor flyttar varje år mellan Spanien/Tunisien och Sverige (men finns på andra ställen i världen också).

I princip alla djur

Exempel från växtvärlden finns också – men där kan inte en individ förflytta sig, utan det är fröna som gör det.

Potentiell förökning

Om en organism får föröka sig maximalt: Exponentiell tillväxt

Exempel: En E. coli delar sig var 20:e minut

 • 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 → 64 →

Rita exponentiell kurva:

Exponentiell tillväxt. Efter sex timmars tillväxt har en enda E. coli-cell blivit drygt 250 000.Exponentiell tillväxt. Efter sex timmars tillväxt har en enda E. coli-cell blivit drygt 250 000.

Potentiell = möjlig

 

Potentiell förökning = den teoretiskt möjliga förökningen

Det här händer ju inte! – Visa E-kolven med bakterier!

Varför inte?

 • Näringen tar slut
 • Platsen tar slut
 • Mängden avträdesämnen byggs upp

Intraspecifik konkurrens! (Konkurrens inom arten)

Två alternativa scenarier: Plötsligt massutdöende eller jämn nivå

J-kurvan

Rita upp denna:

J-kurva. J-kurva.

Exempel: Lämlar

Vissa år är tillväxten exponentiell

Massflykt sker

 • Varför? Inte väl förstått!

Populationen reduceras till ett minimum

S-kurvan

7. Rita upp denna:

S-kurva.S-kurva.

Vi har redan konstaterat: Tillväxten avtar oftast efter hand. Vad beror det på?

 1. Miljöns motstånd
 2. Områdets toleransgräns = bärförmåga

Vad bestämmer ett områdes bärförmåga?

 1. Abiotiska faktorer!
 2. Biotiska faktorer!

Jag vet inte vilka vapen som kommer att användas i tredje världskriget, men det fjärde kommer att utkämpas med påkar och stenar.

— Albert Einstein

Människans framtid: J-kurva eller S-kurva?

Mina egna spekulationer:

 1. Mänskliga populationen "peakar" på omkring 9 miljarder
  1. Vi är otroligt beroende av jämn, hög tillgång på energi, men den kommer att minska drastiskt
  2. Minskningen i energi ⇒ matproduktionen minskar ⇒ populationen minskar
 2. Under en period på 100-200 år från nu kommer populationen att minska, kanske så mycket som till 3–4 miljarder.
  1. Kraftig konkurrens om naturtillgångar kommer att leda till svåra krig
  2. Albert Einstein: "Jag vet inte vilka vapen som kommer att användas i tredje världskriget, men det fjärde kommer att utkämpas med påkar och stenar." (Min översättning)