Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Att göra ekologiska experiment är både tids- och resurskrävande. Därför kan det vara lämpligt att istället köra någon simulering över ekologiska system. Här har jag samlat några sådana simuleringar på webben.

Virtual Biology Lab.

Namn Beskrivning Anmärkning Länk

Annenberg Learner interactive ecology lab

Simuleringen innehåller två "lektioner" i samhällsekologi. I den första ska eleven undersöka vad som händer när man bara har två producenter i ett ekosystem (något som kan inträffa vid primär succession), och vad som händer om man introducerar en förstahandskonsument.

I den andra lektionen utökar man ekosystemet med ett par andrahandskonsumenter och en toppkonsument.

Eleverna ska besvara ett antal frågor och lägga in i ett dokument.

Klicka här

Virtual Biology lab Community Ecology

I den ena simuleringen upprepar eleven Connells experiment med havstulpaner (1961) för att undersöka skillnaden mellan deras potentiella och realiserade nischer.

I den andra simuleringen upprepar eleven Gauses experiment (1934) med bakterier, toffeldjur och en predator.

Simuleringen kräver att java är aktiverat på datorn.

Sajten innehåller även andra ekologi-simuleringar än bara samhällsekologi.

Klicka här