Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Stabiliserande urval

Extremerna missgynnas

  • Högre fitness för de som är nära genomsnittet
  • Urvalet stabiliseras kring genomsnittet

Exempel: Människans födelsevikt

  • För liten vikt ⇒ större risk att dö för att barnet är svagt
  • För stor vikt ⇒ större risk att dö pga. komplikationer vid födseln

Vid stabiliserande urval gynnas "medelmåttorna" så att de får högre fitness och ökar i antal.Vid stabiliserande urval gynnas "medelmåttorna" så att de får högre fitness och ökar i antal.

Riktat urval

En extrem egenskap gynnas, en missgynnas

  • Extremen får högre fitness
  • Urvalet riktas mot den extrema egenskapen

Exempel: Längden på giraffernas hals (samevolution).

Vid riktat urval gynnas en extrem egenskap, så att urvalet riktas mot den.Vid riktat urval gynnas en extrem egenskap, så att urvalet riktas mot den.

Disruptivt urval

Extremerna gynnas, samtidigt som "medelmåttorna" misgynnas

  • Extremerna blir specialister, får högre fitness
  • Kan leda till artbildning (sympatrisk artbildning)

Exempel: Darwinfinkar på Galapagosöarna

Vid disruptivt urval får individerna med de extrema egenskaperna högre fitness, och ökar i antal jämfört med "medelmåttorna".Vid disruptivt urval får individerna med de extrema egenskaperna högre fitness, och ökar i antal jämfört med "medelmåttorna".

Darwinfinkar genomgick troligen disruptivt urval när de anlände till Galapagosöarna.Darwinfinkar genomgick troligen disruptivt urval när de anlände till Galapagosöarna.

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.