Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram

 • Mikroskop

Mikroskopet

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723).Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723).

Leeuwenhoeks mikroskop.Leeuwenhoeks mikroskop.

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) konstruerade det första fungerande mikroskopet.

Det såg inte alls ut som moderna mikroskop, utan var snarare en lupp.

Det kunde dock nå förstoringar på upp till 400 gånger.

van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat. van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat.

Leeuwenhoek ritade vad han såg

Han var den förste att beskriva både spermier (från en rad olika djur) samt bakterier.

 • Han kallade bakterierna för "små djur" (animalcules), men det var inte förrän långt senare som bakterier identifierades och beskrevs för vad det var.

Spermier, som van Leeuwenhoek såg dem.Spermier, som van Leeuwenhoek såg dem.

van Leeuwenhoeks teckningar av "små djur" (animalcules). van Leeuwenhoeks teckningar av "små djur" (animalcules).

Hookes mikroskop

Robert Hooke (1635-1703) konstruerade ett ljusmikroskop som var mer praktiskt att använda än Leeuwenhoeks, och gav lika hög förstoring.

Hooke myntade ordet "cell"

 • Det lär ha varit så att han studerade kork från korkek, och såg vad han tyckte liknade de celler (små rum) som typiskt finns i kloster.

Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).

Hookes teckning av en loppa. Lägg märke till detaljrikedomen!Hookes teckning av en loppa. Lägg märke till detaljrikedomen!

Detta prov på korkek lär ha varit vad som fick Hooke att tänka på klosterceller.Detta prov på korkek lär ha varit vad som fick Hooke att tänka på klosterceller.

Dagens ljusmikroskop

Principen är densamma som i Hookes mikroskop, men konstruktionen är något annorlunda.

Mikroskopets delar.Mikroskopets delar.

Vad cellteorin säger

 • Alla organismer består av en eller flera celler
 • Cellen är grundstrukturen för liv
 • Nya celler kan bara bildas från andra celler (Men är detta riktigt sant? Fundera på det!) 😎

Vad är en cell?

Det här kännetecknar alla celler

 1. Cellmembran
 2. Cytoplasma
 3. DNA (en eller flera kromosomer)

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

En generell eukaryot cell. En generell eukaryot cell.

Hur stora är celler?

Hur stora saker är i förhållande till varandra (på en logaritmisk skala).Hur stora saker är i förhållande till varandra (på en logaritmisk skala).

Bakterier och mitokondrier

 • Omkring 1μm (1 tusendels millimeter)

Eukaryota celler (djur-, svamp- och växtceller)

 • 10–100 gånger större
 • 10–100μm

Vad är en cell uppbyggd av? Livets molekyler

Socker bygger upp polysackarider

Socker bygger upp polysackarider

Det finns många olika slags polysackarider. Några exempel:

 1. Cellulosa – I växternas cellväggar
 2. Stärkelse – "Reservnäring" i växter. Gott för oss i exempelvis potatis, ris, sädesslag
 3. Glykogen – "Reservnäring" i oss djur. Lagras i levern och omvandlas till socker vid behov.

Aminosyror bygger upp proteiner

 Proteiner består av långa kedjor av aminosyror. Proteiner består av långa kedjor av aminosyror.

Proteiner styr nästan allt som händer i en cell!

Fetter och lipider

Fetter är uppbyggda av glycerol och fettsyror

Fetter består av glycerol och fettsyror. Fetter består av glycerol och fettsyror.

Viktiga lipider är s.k. fosfolipider som bygger upp cellmembranen. I fosfolipiden har en av de tre fettsyrorna bytts ut mot en kemisk grupp som innehåller fosfat.

 • Fosfaten är lättlöslig i vatten (hydrofil)
 • Fettsyreresterna är svårlösliga i vatten (hydrofoba)

Fosfolipidens uppbyggnad. Fosfolipidens uppbyggnad.

Nukleotider bygger upp nukleinsyror (DNA och RNA)

Principen för RNA-syntes (transkription). Principen för RNA-syntes (transkription).