Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram

 • DNA-modell

Cellens genetik

Genetik = ärftlighetslära

 • Hur går det till när biologiska egenskaper går i arv?

Celler delar sig

 • nya celler kan (i princip) bara uppstå ur andra celler

Egenskaperna måste föras vidare från en modercell till två dotterceller. Men hur?

 1. Proteinerna?
  • Dessa visste man var komplicerade strukturer, kunde de också föra vidare arvsanlagen?
 2. DNA?
  • Dessa visste man var stora molekyler - men de var alldeles för enkelt uppbyggda, trodde många.
  • Idag vet vi, att det är DNA:t som bär på arvsanlagen

Generna har två funktioner

Var finns generna?

 • i DNA:t
 • i kromosomen (hos bakterier)/kromosomerna (hos eukaryoter)
 • i cellkärnan (hos eukaryoter)

Lite kort om proteiner

 1. Allt (nästan) som sker i en cell styrs av proteiner.
 2. Men hur tillverkas proteiner?
 3. Vad bestämmer när proteiner ska tillverkas?
  • Svaret på detta gömmer sig i DNA

DNA bär på recept för alla proteiner i en cell. Alla.

När DNA uttrycks, betyder det att ett protein bildas, med DNA som mall

DNA-molekylen har en förmåga att kunna dupliceras (göra en kopia av sig själv).

Den för alltså arvet vidare

DNA har två funktioner: Att vara mall för proteiner, och att föra arvet vidare.DNA har två funktioner: Att vara mall för proteiner, och att föra arvet vidare.

Sålunda; DNA har två funktioner

 1. Vara mall för proteiner
 2. Föra arvet vidare

DNA-molekylens struktur

DNA-molekyler (och RNA-molekyler) är uppbyggda av nukleotider.

I DNA:

 • A(denin) + T(ymin)
 • C(ytosin) + G(uanin)

I RNA:

 • A(denin) + U(racil)
 • C(ytosin) + G(uanin

Nukleotidernas uppbyggnad.Nukleotidernas uppbyggnad.

Varje nukleotid består av en sockerrest med en påkopplad fosfatgrupp och kvävebas.

Socker- + fosfatkedjan utgör DNA-molekylens (och RNA-molekylens) ryggrad

DNA-molekylen är dubbelsträngad. Socker- och fosfatgrupperna utgör DNA-molekylens ryggrader och är vända utåt. Kvävebaserna som basparar med varandra är vända inåt.DNA-molekylen är dubbelsträngad. Socker- och fosfatgrupperna utgör DNA-molekylens ryggrader och är vända utåt. Kvävebaserna som basparar med varandra är vända inåt.

DNA-molekylens packningsnivåer

Varje cell i din kropp innehåller cirka 2 meter DNA!

 • Inför varje celldelning: DNA-molekylen måste packas ordentligt!

DNA-molekylen lindas två varv kring särskilda proteiner som kallas histoner. 

Histonerna ordnas som "pärlor på en tråd". De tvinnas och packas tätare.

Med hjälp av ytterligare stöttande proteiner kondenseras delningskromosomen (packas ihop) till en X-liknande struktur.

Hur DNA-molekylen packas inför delning. Längst till vänster är helt uppackat DNA och längst till höger är den helt kondenserade delningskromosomen.Hur DNA-molekylen packas inför delning. Längst till vänster är helt uppackat DNA och längst till höger är den helt kondenserade delningskromosomen.

När generna uttrycks

En gen kodar för ett protein

Ett avsnitt av en DNA-molekyl, som bestämmer en viss egenskap hos en organism, kallas för en gen.

 • Varje gen "bär på ett recept" för ett protein.
 • "Receptet" är en slags kod, som ska läsas av.
 • Därför säger man, att en gen kodar för ett protein.

En gen kodar for ett protein.En gen kodar for ett protein.

Såhär sker uttrycket:

 1. Först läses DNA-molekylen av
 2. Sedan läses mRNA-molekylen av

Hur generna ärvs

När en cell delar sig i två, måste allt DNA - alla kromosomer - kopieras en gång

En kopia av DNA:t går till den ena dottercellen, en till den andra.

Nukleinsyrornas byggnad och egenskaper

 1. Visa upp DNA-modellen
 2. Datorpresentation av DNA enl. Martz: http://www.umass.edu/molvis/tutorials/dna/