Videogenomgång (flippat klassrum)

Varför är inte antalet arter lika många överallt?

 • Det ska vi prata om nu! :-)

Populationer och samhällen

Samhälle = alla populationer i ett visst område

 • Naturreservat: Skyddar ett visst samhälle

Men samhället förändras över tiden: Nya arter flyttar in, gamla dör ut eller flyttar ut.

Ett samhälles artsammansättning förändras över tiden. Ett samhälles artsammansättning förändras över tiden.

Samhällsekologi hjälper oss att förstå

 1. vad som påverkar artsammansättningen i ett område
 2. hur ett reservat ska skötas
 3. hur artrikedom ska bevaras

Ett exempel på succession: Från kalhygge till granskog

Kalhygge i södra Finland. Kalhygge i södra Finland.

 1. Unggranar i en björkskog. Unggranar i en björkskog.Kalhygget invaderas först av opportunister
  1. Snabbväxande
  2. Konkurrenskraftiga
  3. Björksly
  4. Ormbunkar
 2. De första organismerna bereder plats för de efterkommande
  1. Granplantor bland björkarna växer långsamt, men kräver inte så mycket solljus
 3. Är klimax "slutmål"?
  1. Troligtvis inte!
  2. Svedjenävan (Geranium bohemicum) är en växt som typiskt dyker upp efter en skogsbrand. Svedjenävan (Geranium bohemicum) är en växt som typiskt dyker upp efter en skogsbrand. Det finns växter som kräver skogsbrand för att kunna gro!
 4. Allt börjar om igen...

Succession på olika nivåer

Succession behöver inte bara var det typiska kalhygget. Det kan uppträda

 1. vid en liten plätt i skogen efter att ett stort träd fallit
   
 2. när lavar börjar växa på stenar
 3. när landlivet uppkom

Pröva själv!

 1. Vänd på en sten i strandbrynet.
 2. Kom tillbaka efter 1, 2, 4 veckor, 2, 3, 4 månader och undersök vilka alger som växer.
 3. Läge för gymnasiearbete? Absolut!

Mosaiken i landskapet

Habitat är ojämnt utspridda

Öar av habitat

Långt från varandra

 • liten "kommunikation" med artfränder
 • Risk för utrotning (på den lokalen)
 • Risk för utrotning (totalt)