Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärlden. Släktträd - Hela organismvärlden.

Djur

Släktträd - djuren (den kambriska explosionen). Släktträd - djuren (den kambriska explosionen).

Vävnader

T.ex. bindväv, nervvävnad, muskelvävnad, blod.

Vävnader bildar organ, som bildar organsystem.

Svampdjur

Utan äkta vävnader.

Endast två cellskikt, ett yttre och ett inre.

Svampdjur. Svampdjur.

Öronmanet. Öronmanet.

Nässeldjur

Maneter, koraller, polypdjur

Radiärsymmetri

Plattmaskar och rundmaskar

Tvåsidig (bilateral) symmetri.

Plattmaskar har ingen kroppshåla.

Plattmask (platyhelminthes). Plattmask (platyhelminthes).

Ringmaskar

Tydliga segment.

Daggmaskar, havsborstmaskar, iglar.

Nervsystem längs magen.

Enkelt, slutet blodomlopp.

Ringmask. Just detta råkar vara en daggmask. Ringmask. Just detta råkar vara en daggmask.

Vinbergssnäcka. Vinbergssnäcka.

Blötdjur

Snäckor, musslor, bläckfiskar.

Leddjur

Kräftdjur, insekter, spindlar, tusenfotingar.

80% av alla kända djurarter!

Öppet blodomlopp.

  • Blod pumpas från hjärtat, ut i kroppshålan.
  • Blod = kroppsvätska.

Hummer. Hummer.

Mygga. Mygga.

Korsspindel.Korsspindel.

Tusenfoting.Tusenfoting.

Tagghudingar

Sjöstjärnor, sjöborrar, sjögurkor

Sjöstjärna. Sjöstjärna.

Ryggsträngsdjur

Släktträd - ryggsträngsdjuren. Släktträd - ryggsträngsdjuren.

Lansettfiskar + alla ryggradsdjur

Lansettfisk. Ryggsträngen (blå) ombildas till ryggrad hos alla ryggradsdjur.Lansettfisk. Ryggsträngen (blå) ombildas till ryggrad hos alla ryggradsdjur.

Lansettfisk (i levande livet). Lansettfisk (i levande livet).

Hos lansettfisken finns en ryggsträng ovanför matsmältningskanalen

Ryggsträngen ger stadga och stabilitet åt lansettfisken

Hos ryggradsdjur utvecklas ryggsträngen till ryggrad under fosterutvecklingen

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.