Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad händer om allelerna sitter på samma kromosom?

Två alleler hos bananflugan, Drosophila melanogaster, sitter nära varandra på samma kromosom

  • Man säger att allelerna är kopplade.

Allelerna ifråga är

  1. grå/svart (F/f) färg
  2. vanliga/förkrympta (V/v) vingar

Korsningsschema

  Honans gameter
H
a
n
e
n
s

g
a
m
e
t
e
r
  FV fv

FV
FFVV
Grå färg
Normala vingar
FfVv
Grå färg
Normala vingar

fv
FfVv
Grå färg
Normala vingar
ffvv
Svart färg
Förkrympta vingar

Överkorsningar

Som ni vet: kan ske i profas I i meiosen.

Vid överkorsningar byter stora fragment av kromosomerna plats med varandra.Vid överkorsningar byter stora fragment av kromosomerna plats med varandra.

Vi får nya gameter (Fv, fV), och nya möjligheter till kombinationer. Till exempel:

  Honans gameter
H
a
n
e
n
s

g
a
m
e
t
e
r
  Fv fV

Fv
FFvv
Grå färg
Förkrympta vingar
FfVv
Grå färg
Normala vingar

fV
FfVv
Grå färg
Normala vingar
ffVV
Svart färg
Normala vingar

Avståndet mellan gener & positionen på dem kan bestämmas m.h.a. överkorsningar.

  1. cM = centimorgan = antal överkorsningar per 100 delningar.

Thomas H. Morgans första genkarta över Drosophila.Thomas H. Morgans första genkarta över Drosophila.