Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram

 • DNA-modell

Repetera DNA

DNA har två uppgifter - vilka?

 1. Vara mall för proteiner
 2. Föra arvet vidare

Hur generna ärvs

Cellcykeln

Interfas

 1. G1-fas
  • Snabb tillväxt
  • Metabol aktivitet - cellerna "gör det de skall".
  • Centriolen (centrosomen) kopieras
 2. S-fas

  "S" som i "Syntes" (av DNA)

  • DNA:t replikeras
 3. G2-fas
  • Viss tillväxt
  • Förberedelse för delning

Cellcykeln delas in i fyra huvudfaser: G1-, S-, G2- och M-fas. Cellcykeln delas in i fyra huvudfaser: G1-, S-, G2- och M-fas.

Delningsfas (mitos)

 1. Profas
 2. Metafas
 3. Anafas
 4. Telofas
 5. Tillbaks till Interfasen

En animering av DNA-replikationen (öppna i nytt fönster):

Replikationsgaffel

I boken är det beskrivet hur replikationen går till i E. coli.

Detta därför att replikationen i eukaryota celler är

 • betydligt mer komplicerad; och
 • betydligt mindre känd.

Semikonservativ replikation

= Den ena halvan av den ursprungliga DNA-strängen är kvar i den nya DNA-strängen

En replikationsgaffel.

DNA kan bara syntetiseras i riktning 5'→3'

DNA-helikaset öppnar upp DNA-strängen likt ett blixtlås

Single strand binding protein (SSBP) binder till ssDNA, stabiliserar detta.

Den s.k. primosomen (RNA-primas) syntetiserar RNA-primerar, på vilka DNA-polymeraset (DNA-polymeras III) kan börja syntetisera den nya DNA-strängen.

DNA-polymeras III syntetiserar DNA så långt möjligt.

DNA-polymeras III kan skilja ut kvävebaser, så att rätt kvävebas klistras in på rätt ställe.

 • Ibland blir det förstås fel...

På "leading strand" görs detta nästan "hur långt som helst".

På "lagging strand" kan det bara göras i små snuttar

 • Dessa snuttar kallas Okazaki-fragment efter sin upptäckare.

Ett enzym, som kallas DNA-polymeras I (eftersom det upptäcktes först) "kommer efter" och "städar":

 • Klipper ut RNA-snuttarna, och ersätter dem med DNA

Ett enzym, som kallas DNA-ligas kommer efter DNA-polymeras I och klistrar ihop Okazaki-fragmenten.

Vad händer om "fel" kvävebas klistras in i den nya DNA-strängen?

Cellen har en hel massa reparationssystem och -enzymer!

En nysyntetiserad DNA-sträng kan skiljas från en "gammal".

 • Det finns reparationsenzymer som kan läsa av en nysyntetiserad DNA-sträng, och byta ut eventuella felaktigheter

Ibland (mycket sällan) slinker en "felparad" kvävebas igenom alla kontrollsystem

Vi har fått en mutation!

 • Mutationer kan även uppstå på andra sätt.

Fråga eleverna:

 1. Varför är mutationer viktiga?
 2. Varför är det viktigt att det inte sker mutationer oftare än det gör?