Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

1. Honor är trogna, medan hanar är promiskuösa

Också hos den vanliga bananflugan, Drosophila melanogaster, får promiskuösa honor fler överlevande ungar.Också hos den vanliga bananflugan, Drosophila melanogaster, får promiskuösa honor fler överlevande ungar.

Promiskuös = sexuellt aktiv med flera olika partners. "Otrogen", helt enkelt.

Faktum är att de flesta honor också är promiskuösa!

Ju fler partners honan har, desto större chans att hon får avkomma som överlever och i sin tur fortplantar sig.

Detta beror på spermiekonkurrens: Honan kan välja ut de "bästa" spermierna (eller de spermier som simmar snabbast) till att befrukta henne.

2. Ägg är dyra, spermier är billiga

Visst, eftersom en enda spermie oftast är långt mindre än ett ägg, är en spermie "billigare" än ett ägg.

Men ofta producerar hanarna STORA mängder spermier, vilket kräver minst lika mycket energi som det gör för honorna att producera ägg.

Spermie och äggcell.Spermie och äggcell.

3. Nästan alla fågelarter är monogama

Visst, många fåglar lever i stabila parformer. Men DNA-tester har visat att många fågelungar inte har den pappa som lever i par med deras mamma...

Alltså: Hos många (de flesta?) fågelarter hoppar både honor och hanar gärna "över skaklarna" för att få tillgång till de "bästa" generna. Både honor och hanar "vänstrar" för att maximera sin fitness.

Pungmesen

En del fåglar, däribland pungmesen, är tydligt polygama.

 • Hanen bygger bo
 • Båda könen är polygama

Pungmes (Remiz pendulinus).Pungmes (Remiz pendulinus).

4. Hanar bryr sig inte om sitt utseende

Vem vågar påstå att en påfågel inte bryr sig om sitt utseende?Vem vågar påstå att en påfågel inte bryr sig om sitt utseende?

Snyggt utseende innebär hög fitness

 • Goda gener ⇒ Man kan lägga mycket energi på sitt utseende

Teorin om de sexiga sönerna

Hos en del arter har något särskilt drag kommit att betraktas som "sexigt" – mer eller mindre p.g.a. en slump, tillsammans med att "snyggt utseende innebär hög fitness" enligt ovan.

Om en hona parar sig med en sexig hane, är chansen större att hon får sexiga söner.

 • Ju sexigare sönerna är, desto större chans att de också får para sig
 • Därmed får honan som parar sig med en sexig hane större fitness – oavsett vad det "sexiga" är.

Skaftögonfluga: Teleopsis dalmanni.Skaftögonfluga: Teleopsis dalmanni.

Klassiskt exempel: Skaftögonflugor

 • Ju längre isär ögonen sitter, desto sexigare.
 • Man har inte hittat någon egentlig "nytta" med att ögonen sitter så långt isär – annat än att det uppenbarligen är sexigt.

5. Som hane måste man vara stor och stark för att få hög fitness

En sjöelefanthane med en hona.En sjöelefanthane med en hona.

I traditionella haremsstrukturer (sjöelefanter, hjortar m.fl.) dominerar en hane, och har "ensamrätt" till honorna.

Men honorna vill fortfarande maximera sin fitness, d.v.s. parar sig gärna med flera hanar!

 1. Detta innebär att små hanar kan "smyga" sig till en parning, exempelvis när den dominante hanen är upptagen med en annan hona
  • Detta är naturligtvis riskabelt, den mindre hanen riskerar att få stryk (bokstavligen) om den dominante hanen upptäcker honom
 2. Detta är möjligen ursprunget till hanars onani: Genom att stimulera sig själv, gärna i åsynen av andra individer som parar sig, kan en hane vara beredd att snabbt få utlösning om det ges tillfälle att komma åt den brunstiga honan.
  • Onani är känt hos ett flertal djurarter, inte bara människan!

Sneaky fuckers

I en del harem finns det t.o.m. hanar som är "förklädda" till honor, d.v.s. ser ut och beter sig som honor, men är hanar.

 • Dessa är inte homosexuella!
 • Istället är de "sneaky fuckers", d.v.s. de försöker undgå att bli upptäckta av den dominante hanen

Brushanar i praktdräkt försvarar sina territorier mot andra hanar.Brushanar i praktdräkt försvarar sina territorier mot andra hanar. 

Ungefär 1 % av alla brushane-hanar saknar praktdräkten, och har istället en kryptisk fjäderdräkt. På det sättet liknar de istället honorna, och kan då stjäla sig till en parning med väntande honor.Ungefär 1 % av alla brushane-hanar saknar praktdräkten, och har istället en kryptisk fjäderdräkt. På det sättet liknar de istället honorna, och kan då stjäla sig till en parning med väntande honor.

Hos en art av klotkräftorParacerceis sculpta, finns det tre typer av hanar, α-, β- och γ-typen. α-typen är den dominanta typen, som håller harem. β- och γ-typen är "sneaky fuckers" som liknar honor (♀) eller ungar, fastän de inte alls är det.

Varför vill en hona para sig med en "sneaky fucker"?

 • Teorin om de sexiga sönerna!
 • Om en hane lyckas para sig som "sneaky fucker", så är den ju framgångsrik – och då får honans eventuella söner också större chans att klara sig!

Paracerceis sculpta. Hos den här arten finns det tre typer av hanar, α-, β- och γ-typen. α-typen är den dominanta typen, som håller harem. β- och γ-typen är "sneaky fuckers" som liknar honor (♀) eller ungar, fastän de inte alls är det.Paracerceis sculpta. Hos den här arten finns det tre typer av hanar, α-, β- och γ-typen. α-typen är den dominanta typen, som håller harem. β- och γ-typen är "sneaky fuckers" som liknar honor (♀) eller ungar, fastän de inte alls är det.

6. "Och så levde de lyckliga i alla sina dagar..."

Monogami = ovanligt!

Endast när det är ofördelaktigt för bådas fitness om den ena ger sig av.

 • Om det är fördelaktigt för den ena parten i ett förhållande att ge sig av, så kommer den att göra det.

Askungen och prins "Charmig".Askungen och prins "Charmig".

Födo- och partnertillgången styr!

 1. Ont om partners?
  • Man måste lägga ned mycket energi på att hitta en ny partner; det "kostar" mycket att söka en ny partner.
 2. Ont om föda?
  • En ensam partner klarar inte att föda upp bådas ungar.
  • Om den ena parnern flyttar, kommer ungarna att dö – och den partner som flyttar, minskar sin fitness