Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

De tre celltyperna är:

 1. Bakterier
 2. Eukaryoter
 3. Arkéer

Bakterieceller

Ingen bakterie har:

 • Cellkärna.

En typisk bakteriecell.En typisk bakteriecell.

Alla bakterier har:

 • Cellmembran (med esterbindningar): Bestämmer vad som får komma in i/ut ur cellen.
 • Cytoplasma: Cellvätska.
 • DNA: En ringsluten kromosom.
 • Ribosomer: Sköter proteinsyntesen.

En del bakterier har:

 • Cellvägg.
 • + mer …

Eukaryota celler

Djur (inkl. människan), växter och svampar är uppbyggda av eukaryota celler.

 • Omkring 10–100 gånger större än bakterier.

Djurceller

En typisk eukaryot cell.En typisk eukaryot cell.

Alla eukaryota celler har:

 • Cellkärna med DNA (linjära kromosomer).
 • Kärnmembran (bestämmer vad som får komma in i/ut ur cellkärnan).
 • ER (endoplasmatiskt nätverk) med ribosomer (som sköter proteinsyntesen).
 • Mitokondrie (sköter cellandningen)
 • Cytoplasma (cellvätska)
 • Cellmembran (med esterbindningar): Bestämmer vad som får komma in i/ut ur cellen.

Växtceller

Eukaryota celler med några extra detaljer.

En typisk växtcell.En typisk växtcell.

Växceller har också:

 • Cellvägg av cellulosa (ger cellen extra stadga)

Många växtceller har också:

 • Vakuol (vätskefylld blåsa, spänner ut cellen).
 • Kloroplast (sköter fotosyntesen).

Endosymbiontteorin

Eukaryota celler har troligen uppstått genom att en "urkaryot" cell (släkt med dagens arkéer, se nedan) tog upp en bakterie som kunde utnyttja luftens syre.

 • Bakterien (troligen släkt med dagens purpurbakterier) omvandlades till mitokondrie.

Endosymbiontteorin: Hur eukaryota djur- och växtceller har uppstått.Endosymbiontteorin: Hur eukaryota djur- och växtceller har uppstått.

Växtceller har troligen uppstått genom att en eukaryot cell tog upp en bakterie som kunde utföra fotosyntes.

 • Bakterien (troligen släkt med dagens cyanobakterier) omvandlades till kloroplast.

Arkéer

Liknar bakterier

 • Ingen cellkärna

Men:

 • Cellmembran med eterbindningar (istället för esterbindningar).
 • Biokemi som mer liknar de eukaryota cellerna.
 • Lever i ofta extremt salta, varma eller sura miljöer.

Halobakterier, en typ av arkéer.Halobakterier, en typ av arkéer.

Glöm bort följande tre begrepp:

Arkebakterier

 • Gammalt namn på det vi idag kallar arkéer.
 • De är inga bakterier – troligen närmare släkt med eukaryoter, faktiskt!

Prokaryoter

 • Gammalt begrepp; omfattade arkebakterier + eubakterier.
 • Eftersom arkéerna, som de ju nu kallas, är närmare släkt med eukaryoterna, bör de inte föras samman med eubakterierna i en och samma grupp!
Eubakterier
 • Det är bättre att använda bara "bakterier".