Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Prägling

Ällingarna (andungarna) har präglats på sin mamma, och följer henne i vått och torrt. Ällingarna (andungarna) har präglats på sin mamma, och följer henne i vått och torrt. Vid födseln/kläckningen präglas ungen på det första den ser

På detta vis känner den igen artfränder

När präglingen väl är genomförd, går det inte att ändra på den.

Sexuell prägling

 • Hundvalpar som skiljts för tidigt från mamman, kan präglas sexuellt på människor
 • Hunden kan senare i livet rikta parningsbeteenden mot människor.
 • Huruvida sexuell prägling sker också hos människor är - förstås - omdebatterat, och också vilken roll det i så fall skulle spela.

Motivation

Om en nyckelretning utlöser en instinktshandling eller inte kan bero på om det finns en motivation

Överflödeshandlingar

Ibland är motivationen att para sig så stor, att man tar alla chanser man kan få... Ibland är motivationen att para sig så stor, att man tar alla chanser man kan få... Ibland kan motivationen vara så hög, att det inte behövs någon nyckelretning för att ett visst beteende skall utlösas

Exempel: Kalkonhane försöker para sig med en portfölj

Exempel: Bäver utför byggnad "i tomma luften".

Finns detta också hos människor?

Överslagshandlingar

Ibland finns nyckelretningar för två motstridiga handlingar: Ofta att fly eller att stanna och slåss.

George W. Bush vet inte om han ska fly eller stanna kvar och slåss. George W. Bush vet inte om han ska fly eller stanna kvar och slåss. Istället för att utföra en av dessa, utförs ett tredje, till synes helt ovidkommande beteende.

Exempel 1: Gråtrutar som står i begrepp att fajtas börjar putsa sig eller hacka i marken.

Exempel 2: Elev, som får en svår fråga börjar klia sig i huvudet.

Kommunikation

Alla djur kommunicerar med varandra på ena eller andra sättet

Man kommunicerar dels inom arten och med andra arter

En bengalisk tiger markerar sitt revir genom att spreja urinEn bengalisk tiger markerar sitt revir genom att spreja urin. Man kommunicerar på fyra olika sätt:

 1. Visuella signaler (synliga)
 2. Akustiska signaler (hörbara)
 3. Kemiska signaler (dofter)
 4. Taktila signaler (beröring)

Ofta används en kombination av två eller flera av sätten

 • Även hos människan sägs betydligt mer än det vi yttrar med munnen (akustiska signaler)

Kan eleverna ge exempel på detta?

Ansiktsuttrycken ger mening till det som sägs. ("Läppar ljuger, ögon talar"). Ansiktsuttrycken ger mening till det som sägs. ("Läppar ljuger, ögon talar").

Visuella signaler

En arg varg blottar tänderna (för att visa att han har ett farligt vapen) och stryker bak öronen (för att skydda dem). En arg varg blottar tänderna (för att visa att han har ett farligt vapen) och stryker bak öronen (för att skydda dem). Intentionsrörelser

 1. Hotintentioner
  • Vargar blottar tänderna
  • Måsen går med uppsträckt hals, näbb nedåt, vingar lite utfällda
  • Människor hytter med näven
 2. Parningsintentioner

Ritualisering

 1. Ett visst beteende utförs, utan synbart skäl.
  • Exempel: Dansflugehanar svärmar med en egentillverkad ballong. Denna överlämnas till honan innan parning sker.
  • Dansflugan är en rovinsekt. Ritualen kan ha uppstått i samband med att hanen visade sig "värdig" genom att överlämna ett byte till honan.
 2. Två dansflugor (med byte) som parar sig. Två dansflugor (med byte) som parar sig. Starka färger eller avvikande former stärker ofta den ritualiserade signalen.
 3. Mera exempel på ritualer:
  • Orrspel är också invecklade ritualer. Hornförsedda djur som stångas är också en viss form av ritual.
  • Binas "dans" är också en form av ritual, i vilken ett arbetarbi anger både riktning och avstånd till födokällan
  • Springbockar "struttar" när de hotas av lejon (men inte geparder). Detta är en signal som betyder "jag är stark, du orkar inte springa ikapp mig".
  • Liknande beteende finns hos sånglärkor som jagas av rovfågel
  • Kaniners vita svans. Detta tros betyda "jag har sett dig, du kan lika gärna ge upp jakten".

Akustiska signaler

 

Fåglar, grodor, syrsor, vargar, apor... Listan kan göras lång över djur som använder sig av akustiska signaler

Många saker kan kommuniceras:

 1. Invit till parning
 2. Hot
 3. Revirhävdande
 4. Varning till artfränder/ungar
 5. Fler förslag...?

Precis som hos människor, består språket hos fåglar av en medfödd del och en inlärd del

 • Härmfåglar
 • Lokala dialekter

Kemiska signaler

Med sina starkt förgrenade antenner kan hanar av den amerikanska månspinnaren känna doften av en enda feromonmolekyl som en hona utsöndrar. Med sina starkt förgrenade antenner kan hanar av den amerikanska månspinnaren känna doften av en enda feromonmolekyl som en hona utsöndrar. Fördelar:

 1. Doften förmedlar information utan att avsändaren är närvarande
 2. Den kan spridas över ett stort område och uppfattas på stort avstånd

Feromoner

 • Doftämnen som avges vid kommunikation

Med kemiska signaler kommuniceras framför allt:

 1. Revir;
 2. Invit till parning.

Hos myror används också kemiska signaler för att meddela t.ex. "följ mig" eller "ge mig mat".

Skunkens signal är mycket tydlig! 😉

Taktila signaler

Gråtrutungens pickande

Vad tror eleverna kommuniceras genom taktila signaler?

Exempel hos människan: Handslag, kram

Andra exempel?