Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Materia och dess omvandlingar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad materia är.
     
 1. Jag vet vad smältning innebär.
     
 1. Jag vet vad stelning innebär.
     
 1. Jag vet vad förångning innebär.
     
 1. Jag vet vad kondensation innebär.
     
 1. Jag vet vad sublimering innebär.
     
 1. Jag vet vad deposition innebär.
     
 1. Jag vet vad jonisering innebär.
     
 1. Jag vet vad dejonisering innebär.
     
 1. Jag vet vad plasma är.
     
 1. Jag vet vad skillnaden på ett rent ämne och ett grundämne är, och kan ge exempel på dem.
     
 1. Jag vet vad skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening är, och kan ge exempel på dem.
     
 1. Jag vet vad skillnaden mellan en homogen och en heterogen blandning är, och kan ge exempel på dem.
     
 1. Jag känner till några separationsmetoder.
     

Kemins födelse

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan sätta följande historiska personer i rätt ordning på en tidslinje: Aristoteles, Berzelius, Boyle, Demokritos, Empedokles, Geber, Hennig Brand, Lavoisier, Platon, Priestley, Scheele, Thales från Miletos
     
 1. Jag vet vad alkemisternas mål var, och vad de bidrog med till kemins utveckling.
     
 1. Jag vet vem som strök ”al-” i ”alkemi”, och varför.
     
 1. Jag vet vilka som upptäckte syret.
     
 1. Jag vet något om vad Lavoisier bidrog med till kemins utveckling.
     
 1. Jag vet något om vad Berzelius bidrog med till kemins utveckling.
     

Atommodellen

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vem som var den förste att förklara sina experiment med hjälp av en atomteori.
     
 1. Jag vet vad Dalton trodde att det var som gav atomerna deras olika egenskaper.
     
 1. Jag vet på vilket sätt Mendelejev ordnade atomerna i sitt första periodiska system.
     
 1. Jag vet varför Henri Becquerel fick nobelpris.
     
 1. Jag vet varför Marie & Pierre Curie fick nobelpris.
     
 1. Jag kan förklara hur J. J. Thomson upptäckte elektronen.
     
 1. Jag kan förklara hur Rutherford upptäckte atomkärnan.
     
 1. Jag vet vad det är för skillnad på Thomsons och Rutherfords atommodell.
     
 1. Jag kan förklara hur Bohr upptäckte elektronskalen.
     
 1. Jag vet vad det är för skillnad på Bohrs och Rutherfords atommodell.
     
 1. Jag vet vilka atomens byggstenar är, och vilken laddning de har.
     

Atomnummer, masstal och atommassa

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet hur en atoms atomnummer hänger ihop med antalet protoner.
     
 1. Jag vet vad olika isotoper är.
     
 1. Jag vet hur man räknar ut masstalet.
     
 1. Jag vet hur mycket en 12C-atom väger i enheten u.
     
 1. Jag vet hur mycket (ungefär) protonen, neutronen och elektronen väger.
     
 1. Jag vet vad det är för skillnad på atommassa och masstal.