Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

RedoxreaktionerKlorgas reagerar med natrium

Innan vi går in på det periodiska systemet och grundämnena i det är det två begrepp du måste få lite koll på: Oxidation och reduktion. För att göra det kollar vi på reaktionen mellan klorgas och natrium.

Reaktionsformel:

2Na + Cl2 → 2NaCl

Men vad är det egentligen som händer?

Oxidation – elektroner avges

Natriumatomen oxideras:

Genom att tillföra energi till natriumatomen kan en elektron (valenselektronen) lyftas bort. Det bildas då en natriumjon, Na⁺, och en fri elektron, e⁻.Genom att tillföra energi till natriumatomen kan en elektron (valenselektronen) lyftas bort. Det bildas då en natriumjon, Na+, och en fri elektron, e.

Reduktion – elektroner upptas

KLoratomen reduceras:

När kloratomen tar upp en elektron reduceras den till en kloridjon, Cl⁻. Samtidigt frigörs det energi.När kloratomen tar upp en elektron reduceras den till en kloridjon, Cl. Samtidigt frigörs det energi.

Redoxreaktioner

Ordformel:

  • natrium + klorgas → natriumklorid + energi

Elektronformler:

När natrium reagerar med klor avger varje natriumatom en elektron till varje kloratom.När natrium reagerar med klor avger varje natriumatom en elektron till varje kloratom.

Elektronkonfigurationer:

Na K L M + Cl K L M Na+ K L M + Cl K L M
11p+ 2e 8e 1e 17p+ 2e 8e 7e 11p+ 2e 8e 0e 17p+ 2e 8e 8e

Oxidation, reduktion och redox-reaktion

Redoxreaktion = oxidation + reduktion

 

Oxidation:

2Na → 2Na+ + 2e

(×2)

+

Reduktion:

Cl2 + 2e → 2Cl

 

 

Redox:

2Na + Cl2 → 2NaCl