Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Månadens tema i mars för Kemins År 2011 är "Klimat och energi". Det är ett brännande aktuellt tema, och som kemist kan man antingen framställas som "ond" (då "kemikalier" är orsak till miljöförstöringen) eller "god" (då det är vi kemister som gör att vi faktiskt förstår vad som håller på att hända med vår värld, och vad man kan göra åt det).

Laboration: Oljesanering på labbänken

Den här laborationen är en lite mer öppen uppgift, som går ut på att undersöka hur man ta hand om oljespill på olika sätt.

Eftersom det inte är en receptlaboration, utan en öppen uppgift, är det lämpligt att man ger eleverna en vecka eller mer på sig att förbereda sig genom att samla information om oljesanering.

Hur passar den här laborationen in i kemikursen?

Jag har placerat den här laborationen under avsnittet "Hållbar utveckling". Detta avsnitt finns knappt med i kursen i Kemi A, men i Kemi 1, som kommer i och med nästa läsår, har den en mycket mer framträdande roll. Laborationen kan med fördel också göras i kursen Naturkunskap A.

Man kan begränsa ett oljespill i havet genom att lägga ut avlånga s.k. länsar, som hindrar oljan från att sprida sig.Man kan begränsa ett oljespill i havet genom att lägga ut avlånga s.k. länsar, som hindrar oljan från att sprida sig.

Om oljespill och oljesanering

Det har inte ens gått ett år sedan den värsta oljekatastrofen någonsin: Den 20 april 2010 exploderade oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen och dödade elva besättningsmän.

Samtidigt strömmade det ut olja från det öppnade borrhålet oavbrutet i nästan två månader (till den 16 juni), då man lyckades sätta en tillfällig plugg i hålet. Inte förrän den 19 september samma år hade borrhålet slutits definitivt.

Vid sanering av oljespill försöker man dels begränsa utsläppet så mycket som möjligt, och dels behandla oljan med detergenter så att den löser sig i vattnet. Att behandla oljan med detergenter är dock inte bara av godo, då även den lösta oljan kan orsaka långsiktiga skador på ekosystemen. Oljeskadade fåglar försöker man rädda till livet genom att tvätta dem.

Deepwater Horizon i lågor efter explosionen den 20 april 2010.Deepwater Horizon i lågor efter explosionen den 20 april 2010.

Detta behövs

Kemikalier

 • Matolja eller motorolja
 • Ca(OH)2-pulver
 • Kranvatten

Annan materiel

 • Sågspån
 • Torv
 • Fågelfjädrar/dun
 • Sugrör
 • Gummislang
 • Sax
 • Tejp
 • Diskmedel
 • Bomull
 • Snöre
 • Kristallisationsskål (20 cm Ø)

Genom att tillsätta fågelfjädrar till oljespillet på labbänken simulerar vi oljeskadade fåglar.Genom att tillsätta fågelfjädrar till oljespillet på labbänken simulerar vi oljeskadade fåglar.

Gör såhär

Din uppgift är att formulera en handlingsplan för hur man ska gå tillväga för att ta hand om ett större oljespill i ett vatten i närheten av där du bor. Det kan vara exempelvis Kattegatt, Öresund eller Bottenviken, men också till exempel Vänern eller Hjälmaren.

Du ska basera din handlingsplan på experiment som du gör i den här laborationen.

 • Börja med att söka information om oljesanering. Sök gärna med hjälp av dator och internet eller på biblioteket om du inte har tillgång till dator.
 • Fyll sedan kristallisationsskålen med vatten.
 • Droppa i lite grann utav oljan.
 • Doppa gärna en dunfjäder i oljan – detta får symbolisera oljeskadade fåglar.
 • Använd dig av den framplockade materielen för att begränsa "utsläppet" så mycket som möjligt.

Dokumenterade oljespill i Östersjön 1998–2004.Dokumenterade oljespill i Östersjön 1998–2004.

Frågor att besvara

Vilka åtgärder kan vara lämplig att vidta vid ett större oljespill i ett vatten i din närhet? Skriv en handlingsplan som beskriver vad man ska göra. Handlingsplanen kan ses som en slags instruktion som man ger till de som ska sanera oljespillet. Handlingsplanen ska också vara kopplad till de experiment du gjort, t.ex. på det här viset.

För att begränsa oljeutsläppet kan man ... Det visade sig nämligen i mina försök att om man tillsätter ... så händer följande: ...

Detta är också vad man föreslår på sajten http://... där man använde ... för att ...

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Oljan kan ge fläckar som är svåra att tvätta bort, varför labrock/förkläde måste bäras under under hela laborationen.

Kalciumhydroxid, Ca(OH)2, är frätande, varför skyddsglasögon måste bäras under hela laborationen. Vid kontakt med huden, skölj genast med mycket vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla läkare.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, men jag har ändå inte någon bra referens till var den ursprungligen kommer ifrån. Första gången jag hörde talas om den var nämligen när jag gjorde min pedagogiska utbildning på lärarhögskolan, och den har cirkulerat i flera olika varianter på Polhemskolan i Lund. I vanlig ordning har jag dock bearbetat den för att den ska passa mina behov.