Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Syror

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en syra.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en sur lösning.
     
 1. Jag vet vad skillnaden mellan ett surt ämne och en sur lösning är.
     
 1. Jag vet vad BTB har för färg i sur, neutral och basisk lösning.
     
 1. Jag vet vad fenolftalein har för färg i sur, neutral och basisk lösning.
     
 1. Jag vet vad en protolysreaktion är.
     
 1. Jag kan skriva protolysreaktioner för saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, fosforsyra, ättiksyra och myrsyra.
     
 1. Jag känner till några egenskaper hos saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, fosforsyra, ättiksyra och myrsyra, samt hur de används i samhället och industriellt.
     

Baser

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en bas.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en basisk lösning.
     
 1. Jag vet vad skillnaden mellan ett basiskt ämne och en basisk lösning är.
     
 1. Jag kan skriva reaktionsformeln för ammoniaks reaktion med vatten.
     
 1. Jag kan skriva upplösningsformeln för fast natriumhydroxid i vatten.
     
 1. Jag kan ”BUSA”-regeln.
     

pH-skalan

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vilket pH sura, neutrala och basiska lösningar har.
     
 1. Jag vet vad det innebär att vattnet är en amfolyt.
     
 1. Jag vet vad som gäller för [H3O+] och [OH] i sura, neutrala och basiska lösningar.
     
 1. Jag vet hur man beräknar pH om man känner [H3O+].
     
 1. Jag vet hur man beräknar [H3O+] om man känner pH.
     

Starka och svaga syror och baser

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar svag syra.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en stark syra.
     
 1. Jag kan ge exempel på några svaga och starka syror.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en svag bas.
     
 1. Jag vet vad som kännetecknar en stark bas.
     
 1. Jag kan ge exempel på någon svag och någon stark bas.
     

Neutralisation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad en neutralisation innebär.
     
 1. Jag vet vad som bildas vid en neutralisationsreaktion.
     
 1. Jag vet hur man utför en syra–bas-titrering.
     
 1. Jag kan beräkna en lösnings koncentration med hjälp av resultatet av en titrering.
     

Buffertar

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad som kännetecknar en buffert.
     
 1. Jag kan förklara varför pH inte förändras nämnvärt vid tillsats av en måttlig mängd syra eller bas.
     
 1. Jag kan ge exempel på några naturliga buffertsystem och förklara varför de är viktiga.