Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

mixture-iron-sandInledning

Du har fått ut en blandning av sand, salt och järnfilspån. Din uppgift är att på något sätt ta reda på hur stor halten sand, salt och järn är i blandningen.

Järn, sand och salt separerade från varandra.Järn, sand och salt separerade från varandra.

Du ska förbereda dig innan laborationen genom att försöka skriva ett "recept" (en labbinstruktion) till dig själv. I den ska det stå vad du ska göra för att separera ämnena i blandningen från varandra, hur du ska göra det, och med hjälp av vilka prylar. Labbinstruktionen behöver inte vara mer än ½ sida lång.

Vid labbtillfället får du och din labbkompis möjlighet att diskutera era olika recept, och komma överens om vilket ni vill arbeta efter. Sedan utför ni experimentet, och beräknar halterna av de olika ämnena i blandningen.

(Man kan också göra såhär, att man låter laborationen sträcka sig över två labtillfällen. På det första laborationstillfället ska du och din labkompis komma överens om hur ni ska göra för att ta reda på halten av de olika ämnena. Skriv ett "recept" till er själva, och skriv också en lista på vilken materiel ni behöver.

På andra labtillfället har jag plockat fram den materiel ni vill använda, och ni genomför experimentet.)

Material

Kemikalier

  • Bakform med cirka 1 tsk blandning av sand, salt och järnfilspån.

Annan materiel

  • Avgör själv!

Redovisning

Skriv en laborationsrapport enligt särskilda instruktioner.

Riskanalys

Inget av ämnena medför någon särskild risk. Rester från laborationen kan slängas eller spolas ut i vasken.