Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

BaserVideogenomgång (flippat klassrum)

Baser

Demonstration med ammoniak

Karakteristisk lukt

Färgar BTB blått

  • Har basisk (alkalisk) reaktion

    (Saltsyran färgar BTB gult)

BTB i sur (gul), neutral (grön) och basisk (blå) lösning. BTB i sur (gul), neutral (grön) och basisk (blå) lösning. En vattenlösning av ammoniak leder ström. En vattenlösning av ammoniak leder ström.

Ammoniak i vatten leder ström

 
Även här finns det joner!

Ammoniakens reaktion med vatten:

Ammoniak reagerar med vatten och bildar en ammoniumjon och en hydroxidjon.

Det bildas en ammoniumjon och en hydroxidjon

Det är hydroxidjonen som ger lösningen dess basiska egenskaper!

Natriumhydroxid löses upp i vatten

NaOH(s) → Na+(aq) + OH(aq)

Varför får denna lösning basisk reaktion?

  • För att den innehåller hydroxidjoner!

Basernas egenskaper

Leder ström

Känns hala

Lutaktig smak