Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Olika metaller ger olika lågfärger. Det beror på att deras elektronstrukturer är olika, och när de exciteras för att sedan falla tillbaka till sitt naturliga tillstånd igen avger de ljus. Man kan säga att varje metall har sin egen "ljussignatur". Det kan man utnyttja för att identifiera metalljoner i ett salt.

I det här försöket ska du undersöka lågfärgerna i några olika metallsalter. Sedan ska du analysera ett okänt salt och försöka sluta dig till vad det innehåller för metalljon.

Fyrverkerier får sina vackra färger av metallsalter och deras lågfärger.Fyrverkerier får sina vackra färger av metallsalter och deras lågfärger.

Material

Kemikalier

 • Bariumklorid, BaCl2
 • Cesiumklorid, CsCl
 • Kalciumklorid, CaCl2
 • Kaliumklorid, KCl
 • Kopparklorid, CuCl2
 • Litiumklorid, LiCl
 • Natriumklorid, NaCl
 • Strontiumklorid, SrCl2
 • Okänt prov av en metallklorid.

Annan materiel

 • Sked
 • Platinaögla
 • Provplatta
 • Bunsenbrännare
 • Tändstickor

Gör såhär

 1. Tänd brännaren.
 2. Ta upp några korn av det första saltet med skeden och lös upp det i lite vatten på provplattan
 3. Doppa platinaöglan i det upplösta saltet, och för in den i lågan.
 4. Notera vilken färg lågan får. Upprepa vid behov.
 5. Skölj och torka av platinaöglan noggrant.
 6. Upprepa med alla de kända salterna.
 7. När du har analyserat alla de kända salterna provar du också med det okända saltet.

Redovisning

Besvara följande frågor:

 1. Rita en bild och förklara med hjälp av Bohrs atommodell varför olika metaller har olika lågfärger.
 2. Vilken metalljon innehöll det okända saltet?
 3. Kan du vara säker på vilken metalljon det okända saltet innehöll?
 4. Föreslå ett eller flera experiment som kan bekräfta vilken metalljon det är i det okända saltet.

Riskanalys

Arbete sker med öppen låga. Ge akt på var brandskyddsutrustning finns. Bariumjoner är giftiga och kopparjoner är miljöfarliga. Dessa får därför inte hällas ut i avloppet, utan måste tas om hand i särskilt kärl.