Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Konc. HCl
 • Utsp. HCl
 • Utsp. H2SO4
 • Zn-, Al- eller Mg-bleck
 • Fossila stenar från Gotland
 • Koppartråd
 • BTB
 • Sugrör

Några starka syror

Saltsyra, HCl

Konc. saltsyra "ryker" i luft.

 • Vattenånga kondenseras kring HCl(g).

Löser oädla metaller.

 • Det bildas vätgas.

Exempel:

 • Mg(s) + 2HCl(aq) → Mg2+(aq) + H2(g) + 2Cl(aq)

Magnesium löses i saltsyra.Magnesium löses i saltsyra.

"Fräser" med karbonater.

 • Det bildas koldioxid.

Exempel:

 • CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2O + CO2(g)

Användning:

 • Magsaft innehåller HCl(aq), ca 0,01M.
 • Saltsyra används för att ställa pH.

Salpetersyra, HNO3

Löser oädla metaller, men också koppar.

 • Giftiga kväveoxider, NOx, bildas, t.ex. kvävedioxid, NO2:

  Cu + 4HNO3 → Cu2+ + 2NO2 + 2H2O + 2NO\(_3^-\) 

Koppar löses i koncentrerad salpetersyra.Koppar löses i koncentrerad salpetersyra.

Användning:

 • Gödningsmedel: HNO3 + NH3 → NH4NO3
 • Kungsvatten (HNO3 + HCl) kan lösa guld.

Bildade salter:

 • Nitrater, t.ex. KNO3, används som gödningsmedel.

Svavelsyra, H2SO4

Tvåprotonig, protolyseras i två steg:

 1. H2SO4 + H2O → HSO\({\sf _4^-}\) + H3O+ (vätesulfatjon bildas)
 2. 
HSO\({\sf _4^-}\) + H2O → SO\({\sf _4^{2-}}\) + H3O+ (sulfatjon bildas)

Användning och egenskaper:

 • ”Batterisyra” (elektrolyt i bilbatterier)
 • Spädning av koncentrerad svavelsyra: SIV-regeln (Syran hälles I Vattnet – aldrig tvärtom)!

Svavelsyra används som elektrolyt i bilbatterier.Svavelsyra används som elektrolyt i bilbatterier.

Bildade salter:

 • Sulfater, till exempel gips (CaSO4).

Koncentrerad svavelsyra är hygroskopisk.

 • Drar till sig vatten – ibland till och med där det egentligen inte ens finns något!
 • Det händer när svavelsyran får reagera med kolhydrater, som till exempel socker. Då drar svavelsyran ut allt vatten (egentligen allt syre och väte) ur kolhydraten, och kvar blir bara en svart pelare av kol.

Det blir bara kvar en svart pelare av kol när svavelsyran fått reagera med socker. Det blir bara kvar en svart pelare av kol när svavelsyran fått reagera med socker.

Fosforsyra, H3PO4

"Medelstark" syra.

Treprotonig, protolyseras i tre steg:

 1. H3PO4 + H2O → H2PO\({\sf _4^-}\) + H3O+ (divätefosfatjon bildas)
 2. 
H2PO\({\sf _4^-}\) + H2O → HPO\({\sf _4^{2-}}\) + H3O+ (vätefosfatjon bildas)
 3. 
HPO\({\sf _4^{2-}}\) + H2O → PO\({\sf _4^{3-}}\) + H3O+ (fosfatjon bildas)

Användning

 • Fosfater = gödningsmedel.
 • Livsmedel, t.ex. Coca-cola.

Coca-cola innehåller både fosforsyra och kolsyra.Coca-cola innehåller både fosforsyra och kolsyra.

Några svaga syror

Kolsyra, H2CO3

Bildas när koldioxid löses i vatten: CO2(g) + H2O → H2CO3(aq)

 • Ökad koldioxidhalt i atmosfären ⇒ försurade sjöar och hav!

Tvåprotonig, protolyseras i två steg:

 1. H2CO3 + H2O → HCO\(_3^-\) + H3O+ (vätekarbonatjon bildas)
 2. HCO\({\sf _3^-}\) + H2O → CO\(_3^{2-}\) + H3O+ (karbonatjon bildas)

Bildade salter:

 • Karbonater, t.ex. kalciumkarbonat, CaCO3.
 • Vätekarbonater, t.ex. natriumvätekarbonat (bikarbonat), NaHCO3.

Demonstration: Upplösning av en fossil sten (400–500 miljoner år gammal)

Fossil löses upp i saltsyra.

Fräser, ty CO2 bildas.

Reaktionsformel:

 • CaCO3(s) + 2H+ + 2Cl → Ca2+ + H2O + CO2(g) + 2Cl

Karbonater "fräser" med saltsyra!

Ättiksyra, HAc (CH3COOH)

Bildas när etanol oxideras (Kemi 2).

Protolys:

 • CH3COOH + H2O → CH3COO + H3O+ (acetatjon bildas)
 • HAc + H2O → Ac + H3O+

Ättiksyra.Ättiksyra.

Användning: Matlagning (vinäger), kemisk syntes.

Bildade salter:

 • Acetater, till exempel natriumacetat (NaAc, NaCH3COO).

Natriumacetat ingår i "värmekuddar", ibland kallat "Hot ice".

Myrsyra, HCOOH

Bildas naturligt av myror och i brännässlor.

Protolys:

 • HCOOH + H2O → HCOO + H3O+ (formiatjon bildas)

Myrsyra.Myrsyra.

Bildade salter:

 • Formiater, till exempel kaliumformiat, KHCOO.

Ett par starka baser

Jonföreningar med hydroxidjoner, OH.

Exempel: Natriumhydroxid (NaOH), kaliumhydroxid (KOH)

När de löses i vatten bildas hydroxidjoner, som gör lösningen basisk:

 • NaOH(s) → Na+(aq) + OH(aq)
 • KOH(s) → K+(aq) + OH(aq)

Hydroxidjonen är en bas!

Användning: Reglera pH, propplösare.

Ett par svaga baser

Ammoniak, NH3

NH3 + H2O → NH\(_4^+\) + OH (ammoniumjon bildas)

 • Användning: Konstgödsel, rengöringsmedel

Metylamin, CH3NH2

CH3NH2 + H2O → CH3NH\(_3^+\) + OH (metylammoniumjon bildas)

 • Användning: Lösningmedel, organisk syntes.