Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Redoxreaktioner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad en oxidation innebär.
     
 1. Jag vet vad en reduktion innebär
     
 1. Jag kan skriva ut elektronerna i en oxidationsreaktion
     
 1. Jag kan skriva ut elektronerna i en reduktionsreaktion
     
 1. Jag kan kombinera en oxidations- och en reduktionsreaktion till en redoxreaktion.
     

Metaller är reduktionsmedel

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad ett reduktionsmedel är.
     
 1. Jag vet vad som händer med ett reduktionsmedel när det reagerar.
     
 1. Jag vet vad den elektrokemiska spänningsserien är.
     
 1. Jag kan använda den elektrokemiska spänningsserien för att avgöra om en viss redoxreaktion kommer att inträffa eller inte.
     
 1. Jag vet vad en väteutdrivande metall är.
     

Halogener är oxidationsmedel

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad ett oxidationsmedel är.
     
 1. Jag vet vad som händer med ett oxidationsmedel när det reagerar.
     
 1. Jag vet vilken av halogenerna som är starkast oxidationsmedel, och vilken som är svagast.
     
 1. Jag kan förklara varför olika halogener är olika starka oxidationsmedel.
     

Oxidationstal

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ta ut oxidationstal för atomerna i en kemisk förening.
     
 1. Jag kan namnge joner och jonföreningar med hjälp av oxidationstal.
     
 1. Jag kan avgöra om ett ämne oxideras eller reduceras med hjälp av oxidationstal.
     
 1. Jag kan balansera komplicerade redoxreaktioner med hjälp av oxidationstal.