Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Atomens byggnadSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Bohrs atommodell
 • Exciterad atom
 • Linjespektrum
 • Elementarpartikel
 • Proton
 • Neutron
 • Elektron
 • Elementarladdning
 • Elektronkonfiguration
 • Universella massenheten
 • Atomnummer
 • Masstal
 • Joniseringsenergi
 • Elektronskal
 • Isotop
 • Jon
 • Atom
 • Valenselektron

Du ska också kunna

 • redogöra för elektronkonfigurationen för grundämnena i det periodiska systemets huvudgrupper.
 • redogöra för framväxten av den moderna atomteorin.