Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

LärarmaterialJärn(III)nitratlösningen tillverkas genom att blanda 3,64g Fe(NO3)3·9H2O med 2,5ml konc salpetersyra. Därefter spädes blandningen (järn(III)nitraten löser sig inte i den lilla volymen) till 1000ml, varvid järn(III)nitraten löser sig.