Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Syror och baser är protolyter.001Syror och baser är protolyter

Fråga eleverna, hur definierar vi en syra resp. en bas?

 • BUSA-regeln!
 • Baser Upptar, Syror Avger (protoner)

Så, om vi har HCl, är det en syra eller en bas?

 • Syra, ty:

Saltsyra protolyseras.

 • Det bildas en kloridjon och en oxoniumjon.

Men, faktum är att kloridjonen också är en (mycket, mycket svag) bas!

Därför är protolysreaktionen en jämvikt!

HCl + H2O ⇌ H3O+ + Cl

I reaktionen har vi två syra-bas-par:

 1. HCl–Cl 

  Kan eleverna komma på det andra syra-bas-paret?

 2. H3O+–H2O

Vad är en protolys?

En reaktion, där det spjälkas av en proton.

Med andra ord: En syra-bas-reaktion.

Vad är protolyter?

Ett sammanfattande namn för syror och baser.

Vattnets autoprotolys

H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH

Vad är en amfolyt?

Ett ämne, som kan fungera både som syra och som bas!

Uppgifter till eleverna

Ange den korresponderande basen till följande ämnen:

 1. Svavelsyra
 2. Ättiksyra, CH3COOH (HAc)
 3. Oxoniumjon
 4. Vatten

Ange den korresponderande syran till följande ämnen:

 1. Ammoniak
 2. Sulfatjon
 3. Hydroxidjon
 4. Vatten