Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Experimentet utförs med C-vitamin brustabletter och preparatburkar med lock.I den här demonstrationen visas hur temperaturen påverkar reaktionshastigheten när brustabletter löses upp i vatten. I en brustablett (typ C-vitamintillskott) finns det bland annat natriumvätekarbonat och en fast syra (ofta citronsyra). När den placeras i vatten sker följande reaktion:

NaHCO3(s) + H+(aq) → Na+(aq) + CO2(g) + H2O

Gasen som bildas används för att få locket på en preparatburk att flyga av med en ljudlig knall. Ju varmare temperaturen på vattnet är, desto ljudligare blir knallen, och desto kortare tid tar det för korken att flyga av.

Experimentet utförs med C-vitamin brustabletter och preparatburkar med lock.Experimentet utförs med C-vitamin brustabletter och preparatburkar med lock.

Detta behövs

Kemikalier

 • C-vitamin brustabletter, 2 st.
 • Kranvatten, kallt och varmt

Annan materiel

 • 2 st preparatburkar med lock

Gör såhär

 1. Spola kranen en stund så att vattnet blir kallt.
 2. Fyll den första preparatburken till ungefär halva volymen med kallvatten.
 3. Tillsätt en brustablett till vattnet och sätt genast på locket. Ställ burken på en horisontell yta.
 4. Efter en kort stund gör övertrycket från den bildade gasen att locket öppnas med en ljudlig puff.
 5. Upprepa försöket, fast ta varmt kranvatten istället för kallt.

Diskutera med eleverna!

 1. Varför bildades det gas i försöket?
 2. Varför flög locket av?
 3. Varför blev knallen ljudligare när man använde varmt vatten istället för kallt?

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. Vid demonstrationen är avsikten att locket ska flyga av med en ljudlig knall, varför man kan behöva varna eleverna. Om preparatburken har sprickor finns det en liten risk att den exploderar vid försöket. Därför måste man inspektera preparatburkarna noga inför försöket, och det kan vara lämpligt att utföra försöket bakom en skärm. Labbrock ska bäras under hela demonstrationen på grund av risken för stänk. Resterna från demonstrationen kan hällas ut direkt i avloppet.