Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Material: Byggsatser för organiska molekyler

Hjälpmedel: Alla tillgängliga anteckningar och kemiböcker + inlämningspapper att skriva svaren på. Och, inte minst, nätet! ?

Utförande: Arbeta två och två. Fyll i de tomma luckorna i tabellen. Alla molekylerna ska byggas med hjälp av byggsatsen. Hela pappret (ifyllt) ska lämnas in direkt efter laborationen.

Bygg följande molekyler, och besvara frågorna på inlämningspappret

 1. Bygg de tre enklaste alkanerna. Vilka är deras strukturformel + namn?
 2. Bygg de två enklaste alkenerna. Vilka är deras strukturformel + namn?
 3. 2-buten kan förekomma i två isomera former. Bygg båda och visa för läraren. Vilka är deras strukturformel + namn? Kolla i läroboken om du inte vet.
 4. Bygg de två enklaste alkoholerna. Vilka är deras strukturformel + namn?
 5. Propanol finns i två isomera former.
  1. Bygg båda och visa för läraren. Vilka är deras strukturformel + namn?
  2. Vad heter den funktionella grupp som ingår i alkoholer, och vilken strukturfomel har den?
 6. Vid en eliminationsreaktion elimineras en eller flera atomer ("plockas bort"). Vad bildas för ämne om du eliminerar vatten från 1-propanol? Bygg 1-propanol, plocka bort vatten från den, och fundera över vad för ämne som bildas. Tänk på att inga bindningar får "hänga lösa"! Skriv namn + formel på det bildade ämnet.
 7. Motsatsen till elimination är addition. Vilka två ämnen kan bildas om man adderar HCl till ämnet som bildades i fråga 6? Bygg båda, och skriv deras namn + strukturformel.
 8. Propanal.Propanal.Om man oxiderar 1-propanol med ½O2 bildas vatten och en aldehyd, propanal (se bild till höger). Om man oxiderar 2-propanol bildas istället vatten och en keton, propanon.
  1. Bygg 1-propanol, propanal och propanon (fundera själv ut hur den ska se ut!), och visa för läraren. Skriv sedan deras strukturformler + namn på inlämningspappret.
  2. Vad heter den funktionella grupp som ingår i aldehyder, och vad har den för strukturformel? Kolla i läroboken om du inte vet.
  3. Vad heter den funktionella grupp som ingår i ketoner, och vad har den för strukturformel? Kolla i läroboken om du inte vet.
  4. Vad är det för skillnad på ketoner och aldehyder? Skriv med egna ord.
 9. Aldehyder kan oxideras vidare av O2. Då bildas karboxylsyror.
  1. Vilken är den funktionella gruppen för karboxylsyror? Namn och strukturformel, tack! 😊
  2. Vad bildas då om aldehyden propanal oxideras av O2? Skriv både namn och strukturformel.
 10. Vid en kondensation slås två molekyler samman och bildar en större molekyl, samtidigt som vatten (ofta) spjälkas av. Vid kondensation mellan två alkoholer bildas vatten och en s.k. eter.
  1. Vilken är den funktionella gruppen för etrar? Skriv både namn och strukturformel. Kolla i läroboken om du inte vet.
  2. Bygg två molekyler 1-propanol, och låt dem "kondenseras" så att det bildas en eter + en vattenmolekyl (fundera själv ut hur det ska göras!). Skriv eterns strukturformel.
  3. Eftersom den eter som bildats består av två propylgrupper som binds ihop av en eterbindning, kallas molekylen för dipropyleter. Bygg en etylmetyleter och visa den för läraren!
 11. Vid en kondensation mellan en alkohol och en karboxylsyra bildas vatten + en s.k. ester.
  1. Vilken är den funktionella gruppen för en ester? Skriv både dess namn och strukturformel. Kolla i boken om du inte vet.
  2. Bygg en propansyra och en 1-propanol, och låt dem "kondensera" så att det bildas en ester och en vattenmolekyl. Skriv esterns strukturformel.
  3. Den ester du nu har gjort kallas propylpropanoat. Om man låter metanol kondensera med etansyra bildas metyletanoat. Bygg både metyletanoat och etylmetanoat. Visa dem sedan för läraren, och förklara vad det är för skillnad mellan dem.

Facit

Facit till den här övningen finns på den här länken (kräver lärarinloggning).