Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • Böcker
 • Scanner

Om mig: Magnus Ehinger

Vem är jag?

Lektor i kemi och biologi.

Tidigare forskning på vissa specifika molekylers funktion i immunsystemet.

Undervisar i år i Biologi 2, Experimentell fysik & kemi, Gymnasiearbete och Kemi 1. Och så Kemi 2, förstås! 😉

Jag fyller 53 år i höst, har tre vuxna barn: Fredrika, Lovisa och Hjalmar. En fru, Anna, har jag också. Och en hund, Newton, plus två katter, Curie och Pasteur. 😉

Du når mig här:

Mejladress: magnus.ehinger@lund.se

Mobil: 0708-NNNNNN

Hemsida: https://ehinger.nu/undervisning

Upprop

Tider – jag börjar lektionen med upprop!

 • Betyder inte att man kan komma senare om man heter ”Öhman”... 😉

Närvaro – Vill man ha betyg, måste man

 1. göra och lämna in alla inlämningsuppgifter
 2. närvara på alla laborationer
 3. närvara på lektionerna (dock ej lika starkt krav som på laborationer)

Naturbehov – utnyttja pauserna mellan lektionerna (och ibland i lektionen)

Äta och dricka på lektioner och laborationer är förbjudet av säkerhetsskäl.

Av samma anledning: Inga ytterkläder på i salen.

Vklass och Google Classroom

Meddelanden skickas via Vklass. Uppgifter (planeringar, laborationer, med mera) läggs ut i Google Classroom. Varför? För att Google Classroom är så mycket smidigare!

Välkommen till Kemi 2-klassrummet i Google Classroom!

Hur studerar man kemi? Före – under – efter

Oavsett vad man pluggar gäller "före – under – efter"

 • Detta är nyckeln till lyckade studier!

Före

Läs innehållsförteckningen i boken

Gissa vad rubrikerna betyder!

 • Att gissa förbereder hjärnan på vad som ska komma
 • Det spelar ingen roll om man gissar fel! Det viktiga är att hjärnan är förberedd!

Avväpna boken

 • Bläddra igenom nästa kapitel: 5 s per uppslag, i jämn takt.
 • Fastna inte och läs, fortsätt bläddra.
 • Upprepa avväpningen varje dag under en vecka
 • På detta sätt förbereder du igen hjärnan på vad som ska komma

Kolla dagens lektion på kursschemat innan lektionen

Under

Man måste gå på lektionerna (surprise!)

Man måste ha med anteckningsmateriel:

 1. penna – gärna fyrfärgspenna för att kunna anteckna med färg.
 2. papper – gärna kollegieblock.
  • Framsidan: Anteckningar. Sätt datum!
  • Baksidan: Räkneuppgifter

Man måste ha med sin dator. Man behöver dock nästan aldrig ha med sin lärobok. Lägg den istället hemma, så att du kan ha de till hjälp och stöd när du pluggar hemma.

(På mina lektioner blir det inte mycket papper. På andras lektioner kan det dock bli det, så generellt rekommenderar jag att man har en pärm med.)

Anteckna för att minnas – och för att hålla dig vaken!

Ibland kommer jag att avsluta dagens lektion med ett förhör.

Efter

Det exponentiella minnet

 • Man minns många detaljer från idag eller igår
 • Allteftersom tiden går, glömmer man detaljerna
 • Detta är en nödvändighet för att hjärnan inte ska drabbas av "information overload". 😉

För att minnas något, måste man påminna sig om saken precis innan man är på väg att glömma det.

Påminnelsen kan ske i längre och längre intervall.

Med hjälp av dina anteckningar:

 • Titta igenom dina anteckningar från dagens lektion direkt när du kommer hem. Detta tar 1–2 minuter
 • Titta igenom vad du gjorde för precis en vecka sedan
 • Titta igenom vad du gjorde för precis en månad sedan

Sammanlagt 5–10 minuters repetition. När du gjort detta, minns du mycket längre tid än om du pluggar mycket och sällan (som inför prov)

Läxor

Ni kommer att få kemiläxa till varje dag. Med mitt flippade klassrum (se nedan) kommer det kanske att bli lite annorlunda jämfört med vad ni är vana vid. 

Mer generellt gäller att om man har läsläxa, så ska man läsa ”med pennan i hand”!

 • Skriv anteckningar samtidigt som du läser!

Laborationer skall göras, och labrapporter skrivas.

Kursschema, Kursplan

På Vklass kommer jag att lägga in vad som händer på respektive lektion i schemat. Det betyder att ni alltid kan se vad som händer på vilken lektion i er Kemi 2-kurs på Vklass. 

Provplaneringen ännu inte färdig, men det är inte mitt fel... Efter planeringskonferenserna vet vi med säkerhet!

Vad kommer du att få lära dig i kursen i Kemi 2?

Delarna i kursen i Kemi 2 bygger tydligt på varandra. De beror på att Kemi 2-kursen har ett tydligare "mål", nämligen att du ska få lära dig och förstå biokemin, det vill säga hur det genetiska informationsflödet och ämnesomsättningen fungerar.

För att kunna förstå detta, måste du först lära dig om enzymers och proteiners struktur och funktion. Men för att kunna förstå det måste du först ha en förståelse för hur organiska molekyler är uppbyggda och hur deras kemi fungerar.

Och för att kunna begripa den organiska kemin måste du först ha en stabil grund av hur syror och baser fungerar och vad kemisk jämvikt är för något.

Kemisk jämvikt
 • Vad händer på atomnivå när reaktioner sker?
 • Varför går en del reaktioner snabb, och andra långsamt?
 • Vad händer när reaktioner stannar av?
 • Vad händer när reaktioner går åt båda hållen? 
Syror och baser
 • Protolysreaktioner som en typ av jämviktsreaktioner
 • Hur man räknar ut pH och pOH
 • Hur fungerar en kemisk buffert?
Organisk kemi
 • Isomeri: Hur man kan bygga molekyler med kolatomer åt alla möjliga håll
 • Organiska ämnesklasser, deras egenskaper och hur de används: Alkoholer, arener, karboxylsyror, estrar, etrar och många fler
 • Hur organiska föreningar reagerar med varandra
Biomolekyler
 • Vilka organiska molekyler är verksamma i celler?
 • Socker och andra kolhydrater
 • Aminosyror
 • Fosfolipider, fetter och andra lipider
Biokemi
 • Hur proteiner och enzymer är uppbyggda och fungerar
 • Ämnesomsättningen – hur kroppen tar hand om energin i en smörgås
 • Nukleinsyrornas syntes och funktion

I kursen i Kemi 2 bygger de olika delarna tydligt på varandra (och på Kemi 1).I kursen i Kemi 2 bygger de olika delarna tydligt på varandra (och på Kemi 1).

Mitt "flippade" klassrum

På mina lektioner vänder vi upp-och-ner på klassrummet – vi "flippar" det. Det betyder att du får genomgången i form av Youtube-video att gå igenom hemma inför varje lektion. I klassrummet gör du sedan själva läxan.

Vad behöver du kunna från Kemi 1?

Kolla i det här google-formuläret!

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemisk jämvikt