Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Elek­tron­trans­port­ked­jan = sista steget i cell­and­ning­en

NADH och FADH2 (vätebärare) från citronsyracykeln (eller andra processer) går in vid komplex I & II.

 1. Vätebärarna oxideras.
 2. Komplex I tar upp elektroner + protoner.
 3. Protonerna lämnas av på utsidan av det inre membranet.

Elektrontransportkedjan äger rum i mitokondriens inre membran. Elektrontransportkedjan äger rum i mitokondriens inre membran.

Elektronerna bärs av ubikinon (Q) till komplex III.

 • Ytterligare protoner transporteras ut.

CytC bär elektronerna till komplex IV.

 1. Elektronerna faller igenom komplexet.
 2. Elektronerna deltar i reaktionen 2H+ + ½O2 + 2e → H2O

Den frigjorda energin används till att pumpa ut ytterligare protoner.

I elektrontransportkedjan utnyttjas energin hos elektronerna från NADH + H+ till att pumpa vätejoner ut till mellanrummet mellan mitokondriens inre och yttre membran.I elektrontransportkedjan utnyttjas energin hos elektronerna från NADH + H+ till att pumpa vätejoner ut till mellanrummet mellan mitokondriens inre och yttre membran.

Syntes av ATP

[H+] är större på utsidan av mitokondriens inre membran än på insidan.

 1. Vad händer då?
 2. H+ flyter tillbaka in.
  • Detta måste ske via kanalprotein!

Kanalproteinet (ATP-syntas) utnyttjar energin i den ”fallande” protonen för reaktionen ADP + Pi → ATP.

ATP-syntas. ATP-syntas.

Tre viktiga saker att komma ihåg:

 1. Koncentrationsgradienten av H+driver ATP-syntesen.
  • Utan dubbelmembran – ingen effektiv koncentrationsskillnad.
  • Elektrontransporten gör att H+ flyter ut i mellanrummet mellan membranen.
 2. Energimängden!
  • Glykolys, pyruvatoxidation, citronsyracykeln ger en mängd NADH och FADH2.
  • För varje helt oxiderad glukosmolekyl bildas 38 ATP i cellandningen.
   • ...hur många var det nu i glykolysen?
   • Bara 2st ATP!
 3. Utan syrgas avstannar elektrontransporten.
  • Vi kan inte leva utan syrgas någon längre tid...