Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Glukoneogenes

I levern finns glykogen = kroppens kolhydratreserv.

  • Glykogenet är en polymer av glukosrester.
  • Kan ta slut!

Glukos kan nybildas bildas ur pyruvatjoner.

Glukoneogenes vs. glykolys

Glykolys: Glukos → pyruvat → acetyl-CoA

Glukoneogenes: Pyruvat → glukos

  • Huvudsakligen i lever, njurar (även i tarmar, muskler och till viss del i nervceller).

Reglering av glukoneogenes

Glukagon insöndras av bukspottskörteln vid lågt blodsocker.

Glukagonet aktiverar bl.a. enzymer som

  • hämmar glykolys.
  • ökar bildningen av fruktos-1,6-bisfosfat.

⇒ Glukoneogenesen ökar.

Från pyruvat till glukos.Från pyruvat till glukos.

Fettsyrasyntes

Sker huvudsakligen i levern, i cellernas cytoplasma.

Flera Acetyl-CoA-molekyler kopplas samman till fettsyror.

  • 8CH3CO-S-CoA + 14NADPH + 14H+ + 7ATP → CH3(CH2)14COOH + 8HS-CoA + 6H2O + 14NADP+ + 7ADP + 7Pi

Stora mängder NADPH och ATP krävs i processen ⇒ effektiv lagring av energi.

Fettsyrorna sätts samman med glycerol → fett, fosfolipider.

Fettet transporteras och lagras

  • kring buken hos män.
  • höfter, lår och bröst hos kvinnor.