Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Proteiner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vilka olika typer av funktioner ett protein kan ha.
     
 1. Jag vet vad en di-, tri-, oligo- och polypeptid är.
     
 1. Jag kan, med hjälp av strukturformlerna för aminosyrorna, skriva strukturformeln för en dipeptid och markera peptidbindningen.
     
 1. Jag vet vad aminoterminal (N-terminal) är.
     
 1. Jag vet vad karboxyterminal (C-terminal) är.
     
 1. Jag kan ge exempel på några viktiga oligopeptider.
     
 1. Jag kan förklara varför ett proteins struktur är viktig att känna till.
     
 1. Jag kan förklara vad ett proteins primärstruktur är.
     
 1. Jag kan förklara vad ett proteins sekundärstruktur är.
     
 1. Jag kan förklara hur en α-helix är uppbyggd.
     
 1. Jag kan förklara hur en β-platta är uppbyggd.
     
 1. Jag kan förklara vad ett proteins tertiärstruktur är.
     
 1. Jag kan förklara vad ett proteins kvartärstruktur är.
     
 1. Jag kan redogöra för vilka typer av bindningar som håller samman ett proteins tertiär- och kvartärstrukturer.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer när ett protein denatureras.
     
 1. Jag kan förklara varför ett protein denatureras.
     
 1. Jag kan förklara varför denaturering av ett protein oftast är irreversibel.
     

Enzymer

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad ett enzyms substrat och produkt(er) är.
     
 1. Jag vet vad ett enzyms aktiva yta är.
     
 1. Jag kan förklara hur det går till när ett enzym utför sin ”uppgift”.
     
 1. Jag kan förklara varför ett enzym fungerar med utgångspunkt i bindningar och endo- och exoterma reaktioner.
     
 1. Jag kan förklara vad skillnaden mellan kompetitiv, icke-kompetitiv och anti-kompetitiv inhibition är.
     

Katabola reaktioner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad katabolism, anabolism och metabolism är.
     
 1. Jag vet var i kroppen fetter, protein och kolhydrater bryts ned.
     
 1. Jag vet vad cytoplasma, mitokondrie och cellmembran är.
     

Bärarmolekyler

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad ATP har för funktion som ”bärarmolekyl”.
     
 1. Jag vet hur ATP-molekylen är uppbyggd.
     
 1. Jag vet vad som händer ur energisynpunkt när ATP bildas, och när ADP + Pi bildas.
     
 1. Jag vet vad koenzym A har för funktion som ”bärarmolekyl”.
     
 1. Jag kan visa med strukturformler hur koenzym A bär på en acetylgrupp.
     
 1. Jag vet vad NAD+ har för funktion i cellen.
     
 1. Jag vet vad som händer med NAD+ när den reduceras och NADH + H+ när de oxideras.
     

Glykolys

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan skriva en reaktionsformel för förbränning av glukos.
     
 1. Jag kan skriva strukturformeln för glukos i linjär form.
     
 1. Jag kan skriva strukturformeln för pyruvat.
     
 1. Jag vet vad som händer när glukosmolekylen fosforyleras.
     
 1. Jag vet vad som händer när fruktos-1,6-bisfosfat-molekylen spjälkas.
     
 1. Jag kan skriva en reaktionsformel för glykolysen.
     
 1. Jag vet vad som väntar pyruvatjonerna vid anaeroba förhållanden.
     
 1. Jag vet vad som väntar pyruvatjonerna vid aeroba förhållanden.
     

β-oxidation

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet var β-kolet på en karboxylsyra sitter.
     
 1. Jag vet vad slutprodukten i β-oxidationen är.
     
 1. Jag kan redogöra för vad det är som händer i de olika reaktionsstegen i β-oxidationen.
     

Aminosyrornas metabolism

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad en ketosyra är.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer vid en transaminering.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer vid en deaminering.
     
 1. Jag kan skriva struktuformeln för urea (karbamid).
     

Citronsyracykeln

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan skriva en reaktionsformel med strukturformler för det allra första steget i citronsyracykeln.
     
 1. Jag vet vilka viktiga molekyler som bildas i citronsyracykeln.
     
 1. Jag vet vilken molekyl som oxideras i citronsyracykeln.
     
 1. Jag kan redogöra för de åtta stegen i citronsyracykeln.
     

Elektrontransportkedjan

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet var elektrontransportkedjan äger rum.
     
 1. Jag vet vad en protongradient är.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer i de olika proteinkomplexen i elektrontransportkedjan.
     
 1. Jag vet vad som händer i ATP-syntaset.
     
 1. Jag kan förklara vad det är som driver ATP-syntaset.
     

Anabola reaktioner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad glukoneogenes är.
     
 1. Jag vet var glukoneogenesen äger rum.
     
 1. Jag vet vilka molekyler som används som byggstenar i glukoneogenesen.
     
 1. Jag vet vad fettsyrasyntes är.
     
 1. Jag vet var fettsyrasyntesen äger rum.