Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Kemisk jämvikt: Vad du behöver kunna från Kemi 1

kemisk jamviktDet här behöver du kunna från Kemi 1 för att kunna hänga med och lära dig om Kemisk jämvikt. Skriv gärna ut eller kopiera tabellen, och sätt kryss i den kolumn som stämmer överens med vad du kommer ihåg från Kemi 1.

Repetera med hjälp av videogenomgångarna på länkarna.

Frågeställning 😟 😊 😊
  1. Jag kan namn, formel och laddning på de vanligast förekommande jonerna.
     
  1. Jag kan använda mig av sambandet m = Mn.
     
  1. Jag kan använda mig av sambandet n = cV.
     
  1. Jag kan beräkna hur koncentrationen förändras vid spädningar.
     
  1. Jag kan balansera reaktionsformler.
     
  1. Jag kan beräkna hur mycket som bildas eller går åt i en reaktion, baserat på reaktionsformel, utbyte och begränsande reaktanter.
     
  1. Jag vet vad exoterma och endoterma reaktioner är.
     
  1. Jag kan förklara på bindningsnivå vad som händer i endoterma och exoterma reaktioner.
     

 

 

Också intressant: