Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vi tittar på reaktionen mellan ättiksyra (etansyra) och metanol. Det bildas metylacetat (metyletanoat) och vatten.

Ättiksyra + metanol → metylacetat + vatten.

I naturen katalyseras reaktionen med hjälp av enzymer. Reaktionen kan också katalyseras av vätejoner i svavelsyra.

I första steget protoneras ättiksyran (etansyran) av den starka syran så att det bildas en karbokatjon:

Etansyra + vätejon → karbokatjon.

Metanolen kan nu göra en nukleofil attack på den positivt laddade kolatomen:

Karbokatjon + metanol → intermediär 1

En serie omlagringar av elektroner och väte gör att det bildas en ny intermediär och vatten:

Intermediär 1 (vateomlagring) → intermediär 2

Den plusladdade kolatomen tar upp en elektron så att det uppstår en dubbelbindning och den urpsrungliga vätejonen avges till lösningen igen:

Intermediär 2 → metyletanoat + vätejon.