Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

I den här demonstrationen visas hur katalys fungerar i ett ganska tjusigt experiment. Demonstrationen bygger på att väteperoxid, H2O2, spontant sönderfaller till vatten och syrgas enligt följande reaktionsformel:

2H2O2 → 2H2O + O2

Reaktionen är ganska långsam, men om man tillsätter en katalysator kan man få den att gå betydligt fortare. I den här demonstrationen används brunsten, MnO2, som katalysator. Det ger en snygg dimma som påminner lite grann om "anden i flaskan".

Vid experimentet uppstår en dimma som ser ut som "anden i flaskan". Vid experimentet uppstår en dimma som ser ut som "anden i flaskan".

Detta behövs

Kemikalier

 • 25 ml konc. väteperoxid
 • 0,5 g pulveriserad brunsten, MnO2

Annan materiel

 • E-kolv av värmetåligt borosilikatglas och genomborrad propp
 • Tratt
 • 25 ml mätcylinder
 • Grovt bomullssnöre
 • Pappersnäsduk (typ kleenex)

Gör såhär

Förberedelser

 1. Väg upp 0,5 g brunsten och häll upp på en bit pappersnäsduk.
 2. Vik ihop näsduken till en liten påse, och knyt samman den bomullssnöret. Snöret ska vara så långt att det kan hänga utanför E-kolven med påsen inuti kolven.
 3. Mät upp 25 ml konc. väteperoxid och häll över i E-kolven med hjälp av tratten.
 4. Kläm med hjälp av proppen fast snöret i E-kolven så att påsen hänger några centimeter ovanför vätskeytan.
 5. Uppställningen är nu klar att användas.

Demonstration

 1. Ställ E-kolven på en tålig yta.
 2. Lossa försiktigt proppen och låt påsen falla ner i väteperoxiden.
 3. Låt reaktionen gå ända tills det inte längre går att se någon dimma i E-kolven.

Riskanalys

Väteperoxiden är frätande varför skyddsglasögon och skyddshandskar måste användas under hela experimentet (med undantag för när man knyter ihop påsen med brunsten). Vid demonstrationen kan det skvätta väteperoxid ur E-kolven, varför demonstrationen bör ske i dragskåp eller bakom en skyddande skärm. Proppen ska vara genomborrad av säkerhetsskäl om påsen med brunsten skulle råka komma i kontakt med väteperoxiden innan demonstrationen. Resterna från experimentet kan spolas ut i avloppet.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen fått från EiC. Jag har dock skrivit om den och anpassat den efter mina egna behov.