Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

syror och baserSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.
 • Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer, till exempel jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer.

Syror och baser är fundamentala jämviktssystem, som påverkar så gott som samtliga jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer. När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du därför kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Protolyt
 • Protolys
 • Amfolyt
 • Syra-bas-par
 • pH
 • Protolysgrad
 • pOH
 • Syrakonstanten \(K_\mathrm{a}\)
 • Baskonstanten \(K_\mathrm{b}\)
 • Vattnets jonprodukt \(K_\mathrm{w}\)
 • Joner med sur och med basisk reaktion
 • Neutralisation
 • Titrering
 • Ekvivalenspunkt
 • Indikator
 • Omslagsområde
 • Halvtiterpunkt
 • Buffertområde
 • Buffert
 • Buffertformeln

Du ska också kunna:

 • Beräkna pH i olika lösningar och spädningar med hjälp av \(K_\mathrm{a}\), \(K_\mathrm{b}\) och \(K_\mathrm{w}\).
 • Tolka diagram från syra-bas-titreringar.