Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemisk jämviktSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker.
 • Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.
 • Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer, till exempel jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Reaktionshastighet
 • Koncentration
 • Katalysator
 • Enzym
 • Aktiveringsenergi
 • Aktiverat komplex
 • Endoterm reaktion
 • Exoterm reaktion
 • Haber–Bosch-metoden
 • Kemisk jämvikt
 • Jämviktsekvationen (Guldberg-Waages lag, massverkans lag)
 • Jämviktskonstanten \(K\)
 • Koncentrationskvoten \(Q\)
 • Le Chateliers princip

Du ska också kunna:

 • Diskutera hur olika faktorer (ämnenas natur, temperatur, koncentration och katalysator) påverkar hastigheten på en reaktion.
 • Redogöra för förändringar i entalpi vid en kemisk reaktion med och utan katalysator.
 • Diskutera hur ett jämviktsläge förskjuts vid olika förändringar av koncentration, tryck, temperatur och tillsats av en katalysator i ett system.
 • Beräkna jämviktskonstanten för ett system i jämvikt
 • Beräkna koncentrationskvoten för att avgöra om ett system befinner sig i jämvikt, vilket håll reaktionen går på om systemet inte är i jämvikt, samt vilka reaktanternas och produkternas koncentrationer är när systemet nått jämvikt